2015: Definitieve goedkeuring van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan VSGB, waar Uplace deel van uitmaakt, door de voltallige Vlaamse regering

2015: Definitieve goedkeuring van het Ruimtelijke Uitvoeringsplan VSGB, waar Uplace deel van uitmaakt, door de voltallige Vlaamse regering