2015: 9de inspraakprocedure m.b.t. het Ruimtelijk Uitvoeringsplan VSGB ten einde

2015: 9de inspraakprocedure m.b.t. het Ruimtelijk Uitvoeringsplan VSGB ten einde