De site zoals ze nu is: Uplace zal een ziel teruggeven aan een teloorgegane buurt

De site zoals ze nu is: Uplace zal een ziel teruggeven aan een teloorgegane buurt

INDUSTRIE

Je vindt hier enkele impressies weer van de Uplace site en de omliggende buurt. Woorden als verloederd, verwaarloosd, triestig, grauw en grijs schieten te binnen als je hier rond rijdt.

Hoe is het zo ver gekomen? Een beetje geschiedenis…

Ooit was het anders in deze zone tussen de centra van Machelen, Diegem en Vilvoorde. Na de Tweede Wereldoorlog groeide deze buurt uit tot een bloeiende industriële regio met heel wat economische activiteit. Uitstekend gelegen in het hart van België met onmiddellijke toegang tot het kanaal Brussel-Willebroek, aan een kruispunt van heel wat belangrijke autowegen en spoorwegen, en op letterlijk enkele minuten van de nationale luchthaven in Zaventem. Op deze gronden waren bedrijven als Franki, Bonna Sabla en Ca Va Seul gehuisvest. Door de evoluties in de economie trokken deze bedrijven echter één voor één weg.

gebouw-

 

In 1997 trof een waar drama de streek. Van de ene op de andere dag sloot de fabriek van Renault Vilvoorde haar deuren en stonden 3000 werknemers plots op straat. Het sociale kerkhof was niet te overzien.

Enkele jaren later in 2001, na de aanslagen van 11 september, deed zich een nieuw sociaal drama voor. Onze nationale luchtvaartmaatschappij SABENA ging failliet. Wederom ging heel wat tewerkstelling in de regio verloren. Nog enkele jaren later, in 2004, besloot een andere grote werkgever in de buurt, DHL, grotendeels te verhuizen naar Leipzig. het resultaat van deze kaakslag was dat vele werknemers zonder job achterbleven in dit belangrijk economisch centrum.

De Vlaamse overheid bleef niet bij de pakken zitten en besliste een belangrijk economisch investeringsprogramma op poten te zetten – genoemd START –STrategisch Actieplan voor de Reconversie en de Tewerkstelling in de luchthavenregio (vergelijkbaar met het SALK – Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat na de sluiting van Ford Genk). Dit moest de regio weer een toekomst geven. Het initiatief was gericht op het creëren van nieuwe activiteiten en nieuwe tewerkstelling, op verbetering van de mobiliteit, op het uitbouwen van de luchthaven én het verbeteren van de leefomgeving.

gebouwen

Beauty contest, Brownfield, Uplace

Oorspronkelijk zou men ook bestaande groene zones aanspreken om nieuwe economische activiteit op te genereren, maar al gauw kwam iedereen tot het besef dat er heel wat vervuilde en verwaarloosde industriële sites lagen te wachten op nieuwe activiteiten. Er moest worden ingezet op de reconversie van deze brownfields zoals de gronden van Uplace. Daarop ontstond in 2007 het fameuze Brownfielddecreet. Dit decreet schept een officieel kader waar binnen private ondernemers, met de hulp van de overheid als facilitator, de moeilijke taak van de ontwikkeling van brownfields kan aangaan.

GRAFIITI

 

In 2007 organiseerde de Vlaamse overheid een beauty contest m.b.t. tot de reconversiezone Vilvoorde-Machelen. Zij ging op zoek naar een project dat een trekker zou zijn voor de reconversie van de hele industriezone. Uplace kwam als beste en meest innoverende project uit de wedstrijd. Daarop vatten de Vlaamse Regering en Uplace onderhandelingen aan voor een brownfieldconvenant. In 2009 werd dit brownfieldconvenant officieel afgesloten tussen de Vlaamse Regering en Uplace. Het werd ondertussen in februari 2015 voor de derde maal bevestigd. Dit betekent dat alle Vlaamse partijen (buiten Groen en Vlaams Belang) het project mee ondersteunen.

INDUSTRIE

De reconversiezone Vilvoorde-Machelen = strategisch belangrijk voor Vlaanderen

De Vlaamse Regering legde vast binnen START dat de reconversiezone Vilvoorde – Machelen van strategisch belang was. Dit is een gebied van 258 ha groot (zie kaart). Uplace ligt ook in deze zone en telt 11ha. Uplace maakt dus maar 4,3% uit van de volledige reconversiezone. In deze reconversiezone ligt ook het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde, een grote nieuwe woonzone, KMO-zones, bedrijventerreinen, en plaats voor bijkomende retail en detailhandel (op de oude Renaultsite).

reconversie4

Helaas, meer dan 15 jaar na de sluiting van Renault en meer dan 10 jaar na het begin van het START-programma, is in deze reconversiezone nog bijna niets gerealiseerd. De werkloosheid is torenhoog. De regio Vilvoorde-Machelen telde in februari 2015  18.172 werklozen. Uplace kan en zal hierop een antwoord bieden en de trekkersrol vervullen waar de regio zo naar snakt. Lees er alles over in onze rubriek jobs jobs jobs.

Wil je meer weten over de geschiedenis van Machelen en omstreken, surf dan naar www.machala.be

 

industrie2