Milieu & fijn stof

Milieu & fijn stof

stof

Uit zorg voor mens en milieu engageert Uplace zich om mee na te denken welke ingrepen kunnen bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor Machelen en omgeving. Mobiliteitsstudies wezen duidelijk uit dat het project geen extra belasting oplevert op vlak van fijn stof. Maar dat betekent niet dat we geen vraagtekens mogen zetten bij het status quo. Ook Uplace onderzoekt hoe we dit maatschappelijke vraagstuk kunnen helpen oplossen. Eén denkpiste is alvast het inschakelen van functioneel groen. Maar ook de dialoog met de automobielsector wordt niet geschuwd. We houden u graag op de hoogte van alle vorderingen in dit dossier.


Functioneel groen als wapen in de strijd voor meer luchtkwaliteit

Expert functioneel groen Elma Schoenmakers: “De belasting van verkeer op het milieu is zeker een belangrijk item, maar de inrichting van deze ruimte kan veel van deze belasting binnen de perken houden. Daarvoor is de Functioneel groen techniek (in België al ingezet in Antwerpen en Gent) een belangrijke houvast. (www.functioneelgroen.nl). Zo kan een dichte groenstructuur zorgen voor een beschermd gebied daarachter, waar de vervuilde lucht niet komt. Ook vangt één relatief kleine stadsboom (met een stam van 30 cm doorsnede) de hoeveelheid fijn stof op van 3000 gereden autokilometers per jaar. Ook struiken en zelfs allerlei bodembedekkkers vangen uitlaatgassen, slijtage van banden en stofdeeltjes van wegen af. De plaats van de beplanting speelt daarbij een belangrijke rol. Soms zijn groendaken en gevels de beste keuze omdat ze wel filteren, maar de wind vrij spel geven. Verder heeft elke groensoort zijn eigen capaciteiten. De juiste boom op de juiste plaats zorgt voor een optimaal effect. De huidige bangmakerij is zeker niet de manier om bouwprojecten te begeleiden. Vooruit denken, groene techniek maximaal inzetten en leuke plaatsen creëren. Dat moeten we doen.”