Alles wat je moet weten over de mobiliteit

Alles wat je moet weten over de mobiliteit

road-mark

Uplace investeert zelf 15 miljoen euro

Uplace heeft er zelf alle belang bij dat iedereen vlot van en naar ons project kan rijden. Om een vlotte bereikbaarheid te ondersteunen, zoeken we mee naar manieren om de mobiliteit aan te pakken. Uplace fungeert hiervoor als katalysator. Mede dankzij de trekkersrol van Uplace, werkt de overheid al enkele jaren hard om de draagkracht van het wegennet van de reconversiezone Vilvoorde-Machelen flink te verhogen. Deze werken staan los van het project Uplace en zullen sowieso worden uitgevoerd door de Vlaamse overheid. Uplace draagt zelf 15 miljoen euro bij aan deze werken.

De mobiliteitsmaatregelen op een rijtje

Autoverkeer

Geplande infrastructuurwerken voor reconversiezone en Uplace

Overzicht deelprojecten


Deelproject 1: Herinrichting Klaverblad Ring – E19

Vandaag rijd je van de Ring (komende van Gent) naar Machelen via afrit 5 de Woluwelaan op. Deze afrit wordt afgeschaft en vervangen door reeds bestaande infrastructuur die een beetje verder gelegen is aan het klaverblad E19 en de Ring. Dit is een op- en afrittencomplex dat al tientallen jaren ligt te wachten op ingebruikname. Het complex wordt gerenoveerd en krijgt een moderne aansluiting op de Woluwelaan. Het verkeer dat komt van de Ring richting Machelen en Woluwelaan zal dus via deze gerenoveerde afrit de Woluwelaan kunnen oprijden. Bovendien zal dit in de toekomst ook dienen als oprit naar de Ring, hetgeen Machelen en Diegem tot nu toe steeds hebben moeten ontberen.

Dit wil dus zeggen dat de bezoekers van het Uplace project een aansluiting hebben op de Ring via de Woluwelaan, met genoeg buffercapaciteit voor een vlotte doorstroming op die Ring én op die Woluwelaan.

Concreet:

Van
afrit
Naar
kaartje_deelproject1
klik om de afbeelding op ware grootte te zien

Deelproject 2: Heraanleg van de Woluwelaan

We gaan dieper in op de verschillende aspecten van de heraanleg van de Woluwelaan op een afzonderlijke pagina.

1. Projecttoegang en – uitrit Uplace (brug en tunnel verbinding met de Woluwelaan)
2. Tunnel Woluwelaan doorgaand verkeer Diegem – Machelen ter hoogte van de nieuwe aansluiting Ring & Woluwelaan
3. Heraanleg Kruispunt Nieuwbrugstraat
4. Heraanleg Kruispunt Beaulieustraat – Woluwelaan
5. Heraanleg van de Woluwelaan

tunnel-woluwelaan_08
tunnel-woluwelaan_09
klik om de afbeeldingen op ware grootte te zien

Meer informatie over de heraanleg van de Woluwelaan


Deelprojecten 3 & 4: Heraanleg kruispunt Kerklaan en Haachtsesteenweg

De heraanleg van de Woluwelaan of R22 kent ook nog een deelproject 3 en 4. Deze zijn voor de vlotte ontsluiting van Uplace niet noodzakelijk, maar delen we volledigheidshalve wel even mee:

 • Heraanleg Kruispunt Woluwelaan en Kerklaan = Deelproject 3
 • Heraanleg Kruispunt Woluwelaan en Haachtsesteenweg = Deelproject 4

Conclusie: Door al deze deelprojecten zal de capaciteit van het wegennet in en rond de reconversiezone Vilvoorde-Machelen gevoelig worden aangepast, zodat een vlotte bereikbaarheid wordt gegarandeerd – ook na de komst van Uplace.

Top

Fiets- en wandelpaden & omliggende straten
 

1. Wandelpad naar station Kerklaan
SlimmeArchitectuur

Uplace zal samen met de gemeente Machelen voorzien in een wandelpad van en naar het geplande nieuwe station in de Kerklaan.

 

2. Wandelpad naar dorpskern Machelen
De gemeente Machelen voorziet in de aanleg van een wandelpad naar de dorpskern  van Machelen. De 3D impressies hiervan zien er als volgt uit:

Figuur 2.2.22 Figuur 2.2.21.

klik om de afbeelding op ware grootte te zien
 

3. Omliggende straten

De gemeente Machelen en Uplace hebben samen een plan uitgewerkt voor de omliggende straten. In deze straten, die volledig worden heraangelegd, wordt voorzien in nieuwe riolering, voet- en fietspaden en bomenrijen. Uplace stelt een deel van zijn terrein ter beschikking voor deze publieke infrastructuur. De stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de omliggende straten is reeds verkregen.

Top

Openbaar vervoer
 
Top
 

1. Pendelbus tussen IC treinstation Vilvoorde – Uplace – Luchthaven Zaventem
Bij de heraanleg van de Woluwelaan (deelproject 2) wordt ook rekening gehouden met het openbaar vervoer. Er wordt voorzien in een vrije busbaan. Op deze busbaan zal in eerste instantie een pendelbus rijden met hoge frequentie die het IC treinstation Vilvoorde verbindt met de luchthaven van Zaventem en die een speciale busstop zal hebben aan het Uplace project. Deze bus komt bovenop de bestaande buslijnen die nu reeds in het reconversiegebied rijden. De pendelbus zorgt voor een ideale verbinding met het bestaande openbaar vervoer, zijnde het IC station in Vilvoorde en de luchthaven.

 
AFB 20

2. Tram
Op termijn zal de pendelbus vervangen worden door de Ringtram, een tramlijn voor Vlaams-Brabant die momenteel door De Lijn wordt voorbereid en die ook op die vrije baan zal rijden met een speciale stopplaats voor Uplace. De tram zou operationeel zijn in 2020. Hier zie je de situering van de busstop (op termijn tramstop) aan Uplace.

AFB 23AFB 22AFB 21
klik om de afbeelding op ware grootte te zien
 

3. Nieuwe treinhalte Kerklaan
Infrabel, de NMBS en de Vlaamse Overheid hebben zich geëngageerd om in het kader van het op stapel staande GEN netwerk een nieuw treinstation te bouwen aan de Kerklaan, met ook een uitgang aan de Nieuwbrugstraat. Van daaruit is er dus een wandelpad van 200 m voorzien van en naar Uplace.

Deze stopplaats bedient de bestaande treinlijnen 25 en 26 naar Mechelen en Antwerpen in het noorden, en naar Brussel en vervolgens Halle in het zuiden. Met een frequentie van 4 treinen per uur tijdens de piekmomenten in alle richtingen, zal dit GEN station heel wat bezoekers met het openbaar vervoer naar Uplace brengen.

De realisatie van deze stopplaats zal gebeuren vóór de opening van Uplace. De gemeente Machelen werkt momenteel een ontwerp uit voor de heraanleg van de Kerklaan als wandelboulevard, die uitloopt op een plein voor de nieuwe treinstopplaats Kerklaan.

Infrabel en de NMBS zijn momenteel druk bezig met de voorbereiding van de vergunningsaanvraag. Verwacht wordt dat deze vergunning kan ingediend worden in de zomer van 2015 en afgeleverd zal worden naar einde 2015 toe.

GEN diegem

Overzicht geplande nieuwe openbaar vervoersmaatregelen:

Openbaar vervoer

klik om de afbeelding op ware grootte te zien

Top

Tijdslijn van alle maatregelen:

Autoverkeer

Deelproject 1 (DP1)

 • Herinrichting klaverblad Brusselse Ring en E19
 • Nieuwe afrit Ring – Woluwelaan & aansluiting op de Woluwelaan
 • Afschaffing van afrit 5 (Machelen)
 • Timing start werken na de zomer 2015

Deelproject 2 (DP2)

 • Heraanleg van Woluwelaan als “parklaan”
 • Projecttoegang en -uitrit Uplace (brug & tunnel verbinding met Woluwelaan)
 • Tunnel Woluwelaan doorgaand verkeer Diegem naar Machelen
 • Heraanleg kruispunt Nieuwburgstraat – Woluwelaan
 • Heraanleg kruispunt Beaulieustraat – Woluwelaan
 • Timing stuk gelijktijdig met DP1

Deelproject 3 (DP3)

 • Herinrichting van kruispunt Woluwelaan & Haachstesteenweg
 • Timing periode 2017-2018

Deelproject 4 (DP4)

 • Herinrichting van kruispunt Woluwelaan & Kerklaan
 • Timing 2018
Fiets- en wandelpaden & omliggende straten
 • Fiets- en wandelpaden
 • Heraanleg omliggende straten
 • Vergunning al afgeleverd
 • Uitvoering kan beginnen
 • Timing 2018
Openbaar vervoer

 

 • Vrije Bus- en trambaan
  • Timing: Onderdeel van het deelproject 2 heraanleg Woluwelaan
 • Pendelbus ICstation Vilvoorde-Uplace-Luchthaven Zaventem
  • Akkoord met De Lijn getekend
  • Timing: Ingebruikname vóór opening Uplace
 • Tramlijn Jette-Vilvoorde- Uplace-Luchthaven Zaventem- Tervuren
  • Timing: Ingebruikname tegen 2020
 • Treinstopplaats Kerklaan
  • Timing: Ingebruikname vóór opening Uplace

Top