Hoe kom je naar Uplace?

Hoe kom je naar Uplace?

public-transport

Waar ligt Uplace?

Uplace Machelen ligt aan de binnenkant van de Brusselse Ring, in het reconversiegebied Vilvoorde – Machelen. Meer specifiek is de site gelegen in het gebied tussen de Woluwelaan, de Nieuwbrugstraat, de Beaulieustraat en de Rittwegerlaan in de gemeente Machelen.

waarligtUplace

 

Een doordacht masterplan, voor vlotte mobiliteit

Uplace maakt deel uit van een groter reconversiegebied dat wacht op nieuwe investeringen en economische activiteit. We zijn er ons ook van bewust dat Uplace gelegen is op een druk verkeerspunt in Vlaanderen. Samen met de verschillende overheden hebben we zeer goed nagedacht over de mobiliteit en de ontsluiting van de hele reconversiezone, en de Uplace site in het bijzonder. Een overkoepelend masterplan identificeerde de belangrijkste knelpunten. Die worden momenteel gefaseerd aangepakt. Voor de  ondersteunende mobiliteits- en openbaar vervoersmaatregelen die specifiek betrekking hebben op de Uplace site investeren we zelf meer dan 15 miljoen euro.

Daarnaast zullen de Vlaamse Overheid en de gemeente Machelen heel wat investeringen inzake mobiliteit en openbaar vervoer doorvoeren, ongeacht de evoluties rond het Uplace project. Deze investeringen zijn nodig voor de hele reconversiezone en zullen ervoor zorgen dat deze beter ontsloten wordt en dat de capaciteit van het openbaar vervoer drastisch wordt uitgebreid.

Al deze maatregelen voor de hele reconversiezone en voor Uplace zijn vervat in een doordacht Masterplan. We doen dit graag voor jullie uit de doeken:

Het masterplan houdt rekening met de verschillende vervoersmodi : forse investeringen zorgen voor een goede bereikbaarheid per bus, trein, tram, fiets en wagen.

busstation

Personenvervoer

Op en rond de Uplace site worden heel wat straten heraangelegd. Zo wordt de Woluwelaan een echte parklaan met bomen aan de zijkant en op de middenberm zodat de zwakke weggebruikers beschermd worden. Zo kunnen ze zich op een aangename manier verplaatsen. Verscheidene kruispunten worden aangepakt zodat het doorgaand verkeer op de Woluwelaan vlot kan blijven circuleren.

De afrit 5 (Machelen) op de Ring wordt afgeschaft. Deze wordt verschoven naar een bestaand op- en afrittencomplex gelegen aan het klaverblad van de E19 en de Ring. Dit is al meer dan 30 jaar niet in gebruik. Het op- en afrittencomplex wordt aangepast zodat er een nieuwe aansluiting komt met de Woluwelaan. Uplace zelf heeft dus geen specifieke afrit op de Ring maar is via de Woluwelaan wel verbonden met de Ring. Via de Woluwelaan bereik je het project dankzij een brug en een tunnel die uitgeven op de Woluwelaan en die speciaal worden aangelegd. Hierdoor wordt het doorgaand verkeer op de Woluwelaan in beide richtingen gevrijwaard en ontzien we de lokale wegen van verkeer dat speciaal naar Uplace komt. De bijdrage van 15 miljoen euro dekt de kostrpijs van deze brug en tunnel integraal.

De aansluiting van de nieuwe afrit Ring – Woluwelaan is zeer doordacht. Het verkeer komende van de Ring zal verlopen via goed afgestelde lichten. Het verkeer komende van Diegem naar Machelen zal door een tunnel rijden onder dit nieuwe kruispunt. Zo blijft vlot circuleren verzekerd.

Aandacht voor de zwakke weggebruikers

Daarnaast gaat ruime aandacht naar traag verkeer: fietsers krijgen extra fietspaden en ook voor voetgangers zijn veilige oversteekplekken over de Woluwelaan voorzien. Daarenboven worden de omliggende straten in Machelen  volledig heraangelegd zodat het aangenaam fietsen en wandelen wordt in de hele buurt.

Trein- tram – bus

Bovendien geniet je van een zeer uitgebreid netwerk van openbaar vervoer dat de hele reconversiezone ten goede komt. De Lijn zal een vrije busbaan bedienen die o.a. vlak voor het project stopt en die later wordt vervangen door een tramlijn. Dit is een nieuwe pendelbus met hoge frequentie die het bestaande IC treinstation van Vilvoorde verbindt met de luchthaven van Zaventem. Zo creëert men een extra aansluiting met bestaande treinverbindingen met hoge frequentie. De NMBS, Infrabel en de Vlaamse overheid zorgen voor een nieuw treinstation (Kerklaan) dat de treinlijnen 26 en 27 aandoet en waarvan de ingang op 200 meter wandelafstand van de site ligt.

p2016404-uplace-machelen-aerial-visual-v2-high-res-20161005-1

Uplace als katalysator voor de mobiliteitsinvesteringen van het reconversiegebied Vilvoorde – Machelen

Het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen ligt al jaren te wachten op nieuwe investeringen en economische activiteiten. Dit gaat gepaard met investeringen in ontsluiting en bereikbaarheid. Het feit dat Uplace in het gebied wil investeren is ook een belangrijke hefboom geweest voor mobiliteitsinvesteringen voor de hele regio. Denken we maar aan het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde, de nieuwe KMO-zone of woonzone aan de Vaart, of andere retailprojecten in Vilvoorde. Deze zullen allemaal kunnen genieten van de belangrijke investeringen die zullen gebeuren op vlak van de mobiliteit in de regio. Uplace is bijvoorbeeld een hefboom geweest om het op- en afrittencomplex van de Ring en de E19, dat er al meer dan 30 jaar ongebruikt bij ligt, terug in gebruik te nemen. De werken zullen sowieso uitgevoerd worden, los van de evoluties rond ons innovatief project.

 

Kan je wel vlot parkeren?

Ja, absoluut! Uplace heeft een parkeergarage voorzien van wel 6000 plaatsen. De berekening van de parkeerbehoefte is het resultaat van een uitgebreide mobiliteitsstudie in het kader van het project-MER (milieueffectenrapportage voor het project Uplace). Ook een interne verkeersstudie, in het kader van de bouwvergunningsaanvraag, werd uitgevoerd om de parking vlot te laten afwikkelen en te laten aansluiten op het omliggende wegennet.

De parking werd ook speciaal ontworpen zodanig dat er binnen de parking vlot kan worden gecirculeerd zonder hinder van betonnen kolommen. De parkeerplaatsen zijn  groter ontworpen dan de normale openbare parkings. Ze zijn zo’n 20 cm breder om vlot in en uit te parkeren. De parking is daarenboven uitgerust met de nieuwste parkeergeleidingssystemen zodanig dat je snel een vrije plaats kan vinden. Bij het uitrijden zal het systeem je navigeren langs de meest efficiënte weg terug naar huis.

 

Hightech communicatie voor een ideaal bezoek

Om het verkeer vlot te laten verlopen, zorgen we voor high tech communicatiesystemen, die je op elk moment de beste route en transportmiddelen naar Uplace verklappen. Als je wil, dan tracken we zelfs je route, reserveren we alvast een parkeerplaats en zetten een kopje koffie voor je klaar. Ook tijdens de bouwfase houdt onze app je op de hoogte van ons project. Download hem meteen!

Wil je weten welke maatregelen er precies op de planning staan? Bekijk de tijdslijn voor het volledige overzicht.  (link naar tijdslijn)


uplace-app-pic