Jobs, jobs, jobs

Jobs, jobs, jobs

jobs

5.627 jobs in aanlegfase

Nog voor we de eerste bezoeker ontvangen, genereert Uplace jobs voor duizenden mensen. Studiebureaus, architecten, aannemers, bouwvakkers, zetten allemaal hun schouders onder de veilige en duurzame aanleg van het project. Tot die vaststelling komt de University of Cambridge, die de socio-economische impact van Uplace op de reconversiezone Vilvoorde-Machelen berekende.

3.249 permanente jobs na opening

Uplace brengt 3.249 jobs naar een regio die de afgelopen jaren vele duizenden arbeidsplaatsen verloren zag gaan. De streek kent vandaag heel wat werkloosheid dus waarom zou Uplace de omgeving op sociaal vlak geen extra steuntje in de rug geven? Iedereen wil graag dicht bij huis werken. Het gaat dan ook om blijvende werkgelegenheid: jobs in winkels, hotels, horeca en in ontspannings- of vrijetijdsactiviteiten. Denk maar aan rekkenvullers, winkelbedienden, schoonheidsspecialisten, hotelwerknemers, kinderverzorgsters, veilgheidspersoneel en nog veel meer. Bovendien vinden tal van lokale ondernemers en vrije beroepen een bruisende voedingsbodem voor hun activiteiten in en om de Uplace site. In de kantoren zal ruimte zijn voor jonge ondernemers en lokaal talent. Zij zullen op hun beurt ook voor meer tewerkstelling zorgen.

Sociale integratie

De Noordrand kenmerkt zich door een enorme mix aan nationaliteiten. Door het feit dat Uplace nieuwe kansen zal creëren voor iedereen, en jobs biedt voor de meest uiteenlopende functies, zal Uplace mee het pad banen naar sociale integratie. Het uitoefenen van een job geeft je sowieso een beter gevoel en biedt je een plaats in de maatschappij en het sociale weefsel. Daarnaast is Uplace ook een perfecte ontmoetingsplaats, waar mensen van overal elkaar treffen of kunnen afspreken zoals op de markt.

 Jobs voor laaggeschoolden in de regio

Armand, geboren en getogen in de streek, heeft de omgeving zien evolueren de laatste jaren. De bevolking blijft groeien, maar de werkgelegenheid groeit niet mee. Hij gelooft in Uplace als een antwoord hierop.