2015: Yes, we can!

By
 In Actualiteit, Nieuws

In de laatste maanden van 2014 werden ook enkele belangrijke stappen genomen betreffende het vergunningsproces van Uplace Machelen. Midden oktober sprak de hoogste milieuadministratie in Vlaanderen (de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie – GMVC) zich positief uit betreffende de milieueffecten van het project Uplace. Zij oordeelde ook dat aan alle mobiliteitsverzuchtingen rond het project werd tegemoet gekomen.

Dit betekent dat het pad terug geëffend is naar volledige vergunning van het project in de loop van 2015. Gevolg daarvan is dat de bouwwerken kunnen starten in de loop van 2016, en de opening voorzien is in 2018.

Samen er voluit voor gaan in 2015, is de boodschap!