30 % minder afval, 100 % meer fun

Met alle huurders sluiten we een ecologisch convenant af. Daarin maken we afspraken rond transport - zowel goederen, die bij voorkeur via water of spoor worden aangevoerd, als het personeel dat bij voorkeur gebruik maakt van het openbaar vervoer voor woon-werkverkeer – en energiegebruik, en rond afval.
Dankzij een doorgedreven scheiding en recyclage ligt de afvalproductie 30 % lager dan de norm. Daarnaast maken we afspraken met onze toekomstige retailers om zo afvalarm mogelijk te werken. Die besparing staat gelijk aan de gemiddelde afvalproductie van 1.135 gezinnen.

100% MEER FUN

Het scheiden van afval zal in heel Uplace worden georganiseerd, dus ook voor bezoekers. De Efteling toont al meer dan dertig jaar dat afval verzamelen ook fun kan zijn, met de iconische ‘Holle Bolle Gijs’ vuilnisbakken.