Bevolkingsgroei en groei in consumentenbesteding verklaren ruimte voor Uplace

By
 In Nieuws, Persberichten

RetailSonar, Cushman & Wakefield en wes research & strategy berekenen de invloed van Uplace
op de detailhandel in België

  • Bevolkingsgroei en groei in consumentenbesteding in de regio Brabant – Brussel genereren elke drie jaar een toenemend winkelpotentieel gelijk aan het winkelgebeuren in Kortrijk Centrum of Mechelen Centrum.
    • Daardoor zullen reeds in 2018 (jaar voorziene opening Uplace) de meeste omliggende winkelgebieden (zoals Leuven, Mechelen, Grimbergen, Meise, Aalst, etc.) meer omzet genereren in reële termen ten opzichte van het basisjaar 2013.
    • In 2023 (5 jaar na voorziene opening) zullen quasi alle winkelgebieden in de omgeving een nog grotere omzet kennen.
  • Door combinatie van winkelen en ontspannen zal Uplace ook bezoekers aantrekken die van veel verder komen (tot 1 uur rijden van Machelen). Deze bezoekers zullen minder vaak komen en hun profielen zullen anders zijn dan bij gewone winkelcentra (meer gezinnen met kinderen). Hierdoor wordt de impact van Uplace op de omliggende winkelgebieden ook afgezwakt.
  • Uplace zal 30 % van zijn bezoekers onttrekken aan de klassieke winkelcentra zoals o.a. Woluwe Shopping Center, City 2 en Westland Shopping Center.
  • De huidige koopvlucht van Vlaanderen naar Brussel wordt mede dankzij Uplace teruggedrongen met 30 %.

Drie externe onderzoeksbureaus – RetailSonar, Cushman & Wakefield en wes research & strategy – gingen in opdracht van Uplace op zoek naar de mogelijke invloed van Uplace op de Belgische detailhandel. Uplace wil hiermee een objectieve stem aan het woord laten en antwoord bieden op de vragen over de impact van Uplace op de detailhandel in de omliggende steden en gemeenten. Het onderzoek werd uitgevoerd in april 2015 en is gebaseerd op de meest recente cijfers van het Federaal Planbureau en het Rijksregister.
 

Quasi alle winkelgebieden rond Uplace gaan erop vooruit

Voor het eerst brengt een onderzoek over de impact van Uplace de bevolkingstoename en de reële groei in consumentenbestedingen per inwoner in rekening. Deze twee belangrijke dynamische componenten werden bij eerder studies niet in kaart gebracht. Het zijn net deze twee componenten die aantonen dat er een groeiend potentieel aan klanten en marktruimte is.

Pascal Steeland, beleidsverantwoordelijke detailhandel bij wes research & strategy legt uit: "De voorspelde bevolkingsgroei in de regio Brabant – Brussel (Vlaams-Brabant & Waals-Brabant) zorgt elke drie jaar voor een extra winkelpotentieel gelijk aan het centrale winkelgebied van een middelgrote centrumstad (bijvoorbeeld Kortrijk of Mechelen). Het is in deze marktruimte dat Uplace zich situeert." Daarnaast toont de studie een stijging van de reële consumentenbesteding per inwoner van 7,2 % over 10 jaar. Daardoor zullen de meeste winkelgebieden in de omgeving ook met de komst van Uplace in 2018 (het voorziene jaar van opening) meer omzet generen ten opzichte van 2013. Zowel kleinere gemeentes in de directe omgeving zoals Grimbergen (+2,55 %), Meise (+6,00 %), Zaventem (+5,73 %) als grotere centrumsteden zoals Aalst (+4,4 %) of Leuven (+0,59 %) gaan er op vooruit. Vijf jaar na de voorziene opening (in 2023) tekenen quasi alle winkelgebieden een nog grotere omzetstijging op: kleinere gemeentes zoals Grimbergen (+8,13 %), Meise (+12,64 %), Zaventem (+12 %), grotere steden zoals Aalst (+10,81 %), Leuven (+5,94 %) of Mechelen (+3,67 %).
 

30 % van de bezoekers van Uplace komen van traditionele shoppingcenters

De nieuwe studie houdt voor het eerst rekening met de combinatie van winkelen en ontspanning bij Uplace. 34 % van het aanbod bij Uplace bestaat uit ontspanningsmogelijkheden, zoals een theater, cinema, wellness, speeltuin, … Met deze combinatie is Uplace een innovatieve vrijetijdsbestemming, die zich onderscheidt van traditionele shoppingcenters. Volgens het onderzoek blijkt dan ook dat 30 % van de bezoekers van Uplace bezoekers zijn die voorheen gingen winkelen in klassieke winkelcentra, zoals o.a. Woluwe Shopping Center, City 2 en Westland Shopping Center.
 

Combinatie van winkelen en ontspanning zorgt voor groter afzetgebied en ander soort bezoekers

Uplace dient door zijn aanbod aanzien te worden als een vrijetijdsbestemming: voor bezoekers van Uplace is ontspannen en verkennen belangrijker dan doelgericht winkelen. Dit heeft een belangrijke impact op hun gedrag, want bezoekers gaan minder routinematig op zoek naar ontspanning. Daarnaast is drukte, betalend parkeren en reistijd en rem op het aantal keren een ontspanningsbestemming wordt bezocht. Pascal Steeland: "Bezoekers zullen van verder komen, waardoor er meer geografische spreiding is. Maar het ruime aanbod zorgt er ook voor dat bezoekers minder vaak komen, want de drempel is groter dan bij andere vormen van winkelen zoals baanwinkels en winkels in de stad. Bezoekers zullen wel meer tijd spenderen en denken aan Uplace voor een daguitstap met het ganse gezin in het weekend. Daardoor is de impact op de nabije winkelgebieden lager dan bij een traditioneel winkelcentrum."
 

Koopvlucht van Vlaanderen naar Brussel wordt mede dankzij Uplace met 30 % teruggewonnen

Vandaag is er een grote koopvlucht vanuit Vlaanderen richting Brussel. Voor Vlaams-Brabant alleen al gaat het over 640 miljoen EUR op jaarbasis. 63,7 % van alle shoppers die hun bestedingen zullen doen in Uplace, deden dat voorheen in het Brussels Gewest. De resultaten uit de studie tonen aan dat Uplace een positief alternatief is voor de Vlaamse consument die nu in Brussel gaat winkelen. Uplace zal immers de koopvlucht naar Brussel met één derde terugdringen.