De start van iets nieuws

We trokken samen met de architecturale bedenker van Uplace, David Coyne, naar de Uplace site in Machelen en stelden hem een aantal vragen over het concept Uplace. David is directeur van het gerenommeerde internationale architectenbureau Benoy.

Benoy ontwerpt over heel de wereld inspirerende stadswijken. Hun stokpaardje is industriële woestenijen omtoveren tot nieuwe, levendige en dynamische buurten waar het fijn is om te wonen, werken, ontspannen, simpelweg leven.

David, hoe vorm je een dergelijke industriële woestenij zoals hier in Machelen om tot een nieuwe buurt? Hoe begin je eraan?

In dit project en deze nieuwe buurt moest de “mens” centraal staan. De perfecte plaats waar mensen samenkomen is een centrale marktplaats. Dat is het “het hart” van het project. Van daaruit kijk je naar de grenzen van de site en hoe deze in de omgeving kunnen geïntegreerd worden. Mensen zijn continu in beweging en zullen vanuit de buurt naar het project gaan en komen. We crëeerden verschillende functies vanuit het centrale marktplein die een toegevoegde waarde zouden hebben in de ruimere omgeving: kantoren, theater, bioscoop, ontspanning, open ruimtes, winkels, bars en restaurants, een hotel.

Maar het is hier vandaag zo lelijk, dood en vuil, hoe krijg je daar weer leven in?

Je moet je verbeelding gebruiken en toekomstgericht denken. Je moet het zien als de start van iets nieuws. Je brengt net terug leven in deze site door ze te ontwikkelen. Je moet ook een zekere schaalgrootte hebben om er leven in te brengen. En het leven komt er net in door de mensen die er gebruik van zullen maken. Het nieuwe leven dat hier ontstaat zal uitdijen naar de verschillende sites rondom.

Meer dan de helft van de projecten die we in de wereld onder handen nemen, zijn dergelijke vervuilde industriële gronden. Het is net de uitdaging om van niets iets te creëren. Wij denken verder én geïntegreerd. De brug van Vilvoorde vormt een geweldig doorkijkluik naar de rest van de omgeving waarmee we in contact treden. Aan de andere kant van de Woluwelaan bevinden zich residentiële wijken die kunnen connecteren met Uplace. We creëren nieuwe wandelstraten zodat mensen te voet naar deze nieuwe buurt kunnen wandelen.

Wat maakt Uplace dan zo speciaal?

De mix van de verschillende activiteiten en functies die je er kan vinden. Het is niet zomaar “een” gebouw. Het is een verzameling van gebouwen die slim worden geïntegreerd door open straten waarin al de verschillende functies samenkomen. Die variëteit maakt Uplace zo uniek. Uplace zal een echte “bestemming” worden waar mensen willen naartoe komen.

Welke rol kan Uplace opnemen in het grotere geheel?

Uplace zal de centrale trekker vormen van de ruimere omgeving met de iconische toren als het herkenningspunt voor de hele Brusselse noordrand. We wouden geen gewone toren, en gezien de nabijheid van de luchthaven konden we deze ook niet al te hoog maken. Daarom hebben we gekozen voor een specialer ontwerp: de toren is als het ware een bloem die open bloeit. Met een panoramisch dakterras is het de ideale locatie voor bedrijven die een unieke kantooromgeving zoeken die iedereen ziet en kent.