De kosten en baten afgewogen? Uiteraard!

By
 In Actualiteit, Nieuws

Jaarlijks zal er dankzij Uplace € 170 miljoen aan fiscale en parafiscale inkomsten terugvloeien naar de overheid. Tot die vaststelling komt de University of Cambridge, die eind 2015 de socio-economische impact van Uplace op de reconversiezone Vilvoorde-Machelen berekende. De investering en creatie van nieuwe jobs zowel tijdens de bouwfase als na de opening door Uplace, zorgt voor belangrijke belastinginkomsten voor de overheid. De University of Cambridge berekende de bedragen die terugvloeien naar de overheid door een ontwikkeling als Uplace. In totaal zal Uplace € 660 miljoen investeren in de ontwikkeling van het project, waaronder het saneren van de vervuilde industriële site, de bouwinvestering en het ondersteunende onderzoekswerk. De belastinginkomsten uit deze investering bedraagt tijdens de bouwfase € 223 miljoen. Eens de deuren open gaan, zal Uplace jaarlijks goed zijn voor € 170 miljoen fiscale en parafiscale inkomsten voor de overheid (waaronder de sociale zekerheidsbijdragen, de btw-bijdragen, gemeentebelasting, vennootschapsbelasting, en vastgoedbelasting). De University of Cambrigde bevestigt met de studie dat Uplace een belangrijke rol kan spelen als trekker van de reconversiezone Vilvoorde-Machelen. Een regio die reeds sinds de sluiting van Ranault Vilvoorde en het faillissement van Sabena kampt met een hoge werkloosheid en vandaag, meer dan ooit, snakt naar nieuwe economische activiteit. De 3.249 nieuwe jobs die Uplace zal brengen, zijn dan ook broodnodig in de regio.  

De Europese Commissie bevestigt: geen staatssteun voor Uplace

In januari 2016 bevestigde de Europese Commissie daarbovenop dat er geen staatssteun zal verleend worden aan Uplace. Die uitspraak kwam er naar aanleiding van een klacht van de stad Leuven over vermeende overheidssteun van Vlaanderen aan Uplace voor de mobiliteitswerken. Na grondig onderzoek door de Europese Commissie kwam deze tot de duidelijke conclusie dat er geen staatssteun gaat naar het project. De Europese Commissie bevestigt daarbovenop dat Uplace zelfs meer betaalt dan strikt genomen vereist is. Uplace verbindt er zich namelijk toe om minstens 15,3 miljoen euro te betalen voor de mobiliteitswerken, waardoor Uplace de broodnodige mobiliteitsinvesteringen voor de hele regio meefinanciert. Uplace is een 100 % privé-investering en respecteert alle wetten en regels. Als ondernemer van eigen bodem willen we namelijk de regio nieuw leven in te blazen door zowel nieuwe jobs, betere mobiliteit en een mix van ontspanningen aan te bieden.  

Uplace investeert zelf 15 miljoen euro

Volgens uitgebreide studies van het Vlaams Verkeerscentrum zal Uplace dagelijks voor een toevoeging zorgen van 0,5 % wagens op de ring. Dat bijkomende verkeer zal maximum in 2 minuten extra reistijd resulteren. Deze beperkte toevoeging is het resultaat van tal van flankerende mobiliteitsvoorwaarden in de omgeving. Sinds 2014 is er hard gewerkt om tegemoet te komen aan deze voorwaarden en de afgelopen maanden werden er enkele belangrijke stappen vooruit gezet. Uplace zet sterk in op openbaar vervoer en daarover is nu absolute zekerheid. Zo zijn de plannen voor het nieuwe treinstation Machelen Kerklaan, op enkele honderden meters van Uplace, vergund en is de investering hiervan opgenomen in de begroting. Dit treinstation zal per uur meer dan 3.300 pendelaars kunnen vervoeren via 4 spoorlijnen. Daarenboven is er een definitief akkoord met De Lijn over een hoog frequente pendelbus die zal rijden tussen het IC-station van Vilvoorde en de luchthaven van Zaventem met speciale Uplace stopplaats. Uplace zal zelf per jaar € 500.000 bijdragen voor deze pendelbus. Deze flankerende maatregelen zijn broodnodig voor een betere ontsluiting van heel de regio en Uplace fungeert daarmee ook op het vlak van mobiliteit als trekker voor de omgeving.  

Wegenwerken voor de ontsluiting van de reconversiezone gestart

Naast openbaar vervoer, werd er ook veel aandacht geschonken aan de ontsluiting met de wagen, de fiets en te voet. Deze werken gingen reeds van start in augustus 2015. Uplace zal minstens 15 miljoen euro investeren in de mobiliteitswerken specifiek voor het Uplace project. Het totale bedrag is een raming. Als de werkelijke kostprijs nog hoger zou liggen, zal Uplace dan ook meer betalen. Daarbovenop zullen we uiteraard investeren in de nieuwste technologieën die voorhanden zijn voor een vlotter verkeer, zoals een slim parkeergeleidingssysteem. Omdat een beheersbare mobiliteit rond het project belangrijk is voor Uplace, verbindt Uplace er zich bovendien in het convenant uitdrukkelijk toe om de deuren niet te openen alvorens deze geplande mobiliteitsmaatregelen zijn uitgevoerd.