Elfde openbaar onderzoek voor Uplace

By
 In Nieuws, Persberichten

Na de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, wordt de procedure hernomen om een stedenbouwkundige vergunning te krijgen. Daar hoort wettelijk een nieuw openbaar onderzoek bij dat van start zal gaan op 3 augustus 2016. Het openbaar onderzoek loopt 60 dagen. Voor het Uplace project is dit ondertussen al het 11de openbaar onderzoek in 8 jaar tijd. Het gaat dus niet om een nieuwe aanvraag maar om een herneming van de bestaande procedure. Het feit dat er een nieuw GRUP VSGB is, maakt een nieuw openbaar onderzoek noodzakelijk. Op 5 juli 2016 vernietigde de Raad voor Vergunningsbetwistingen de stedenbouwkundige vergunning van Uplace, enkel en alleen omdat deze was uitgereikt op basis van een oud zoneringsplan dat reeds in 2014 vernietigd werd. Met het feit dat er ondertussen een nieuw zoneringsplan werd goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering in januari 2016 waarin de fouten van het vorige werden geremedieerd en waar Uplace ongewijzigd in past, kon de Raad geen rekening houden. De stedenbouwkundige vergunning werd dus niet vernietigd op basis van inhoudelijke argumenten maar enkel en alleen op basis van een puur juridisch argument. Uplace heeft alle vertrouwen in dit openbaar onderzoek gezien het reeds de 11de keer is dat het gehouden wordt en gezien het dossier zeer sterk en deskundig gemotiveerd blijft. Daarenboven heeft Uplace er ook alle vertrouwen in dat deze hernomen procedure positief zal aflopen. Uplace is ervan overtuigd dat een stedenbouwkundige vergunning zal kunnen worden afgeleverd binnen een aanvaardbare tijdspanne. Als alles volgens plan verloopt, kan de timing van de eerste steen in het voorjaar van 2017 dan ook behouden blijven. Zo zit het innoverend belevingscomplex in de laatste rechte lijn en komen de 5.627 jobs tijdens de bouwfase en 3.250 permanente jobs na opening weer een stap dichterbij.