Uplace bevestigt vertrouwen in Vlaamse Regering

Uplace heeft kennisgenomen van het verslag van de auditeur van de Raad van State betreffende het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (GRUP VSGB).

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zoneert ongeveer 258 hectare in de reconversiezone Vilvoorde-Machelen, waaronder onder meer een ziekenhuis, woongebied, KMO-zones en het belevingsproject Uplace. De Vlaamse Regering keurde op 22 januari 2016 deze zonering definitief goed waardoor dit belangrijk gebied in de Noordrand van Brussel eindelijk een doorstart kan nemen na meer dan 15 jaar stilstand. Door het auditoraatsverslag dreigt verdere vertraging voor de herontwikkeling van dit strategisch gebied voor Vlaanderen en de duizenden jobs die daardoor gecreëerd worden, en komt de rechtszekerheid van geplande en bestaande bouwprojecten in het gedrang.

In 2007 kwam het Uplace-project als winnaar uit de wedstrijd van de Vlaamse regering voor een nieuwe trekker van het reconversiegebied Machelen- Vilvoorde en werd het door de Vlaamse Regering aangeduid als strategisch voor Vlaanderen. Vervolgens steunden de opéénvolgende Vlaamse Regeringen Uplace op consistente wijze: in de afgelopen tien jaar namen zij dertien positieve vergunningsbeslissingen over het project (zoals beslissingen betreffende zonering, milieuvergunning en bouwvergunning). Nooit werd er door de Vlaamse Regering enige vergunningsaanvraag geweigerd. Drie opéénvolgende Vlaamse Regeringen plaatsten hun handtekening onder drie brownfieldconvenanten met Uplace. Geen enkele burger tekende gedurende die 10 jaar beroep aan tegen het project.

Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace, benadrukt dan ook: “We blijven enthousiast over ons project en zullen hard blijven werken om de meest innovatieve recreatie- en winkelconcepten naar Vlaanderen te brengen. We bevestigen ons vertrouwen in de Vlaamse Regering dat zij op een consequente en rechtszekere manier haar beleid zal verderzetten. Dit is, na de schorsing van onze milieuvergunning een maand geleden, een nieuwe, pijnlijke illustratie van de onmacht van de ondernemer. We moeten lijdzaam toezien hoe een Vlaamse regering ons vergunningen aflevert die door hun politieke tegenstanders voor rechtbanken worden aangevochten. Alleen wordt nu niet alleen Uplace getroffen, maar komen miljarden investeringen in de hele reconversiezone in gevaar.”