Het vergunningstraject: van concept tot bruisende belevingswereld

  • 2004: Idee en concept Uplace.
  • 2005: Start Masterplan herbestemming Vilvoorde-Machelen.
  • 2007: Vlaamse overheid organiseert wedstrijd voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen. Uplace neemt deel.
  • 2009: Uplace komt als winnaar uit de herbestemmingswedstrijd.
  • 2009: Ondertekening Brownfieldconvenant met de Vlaamse Regering: overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en ontwikkelaar om verlaten industrieterreinen, die vervuild zijn, te saneren en opnieuw te ontwikkelen.
  • 2010: Uitreiking vergunning handelsvestiging.
  • 2010: Ondertekening nieuw Brownfieldconvenant met nieuwe Vlaamse Regering. Alle Vlaamse partijen buiten Groen en Vlaams Belang bevestigden op deze manier hun steun voor het project.
  • 2011: Herbestemming reconversiegebied Vilvoorde-Machelen.
  • 2011: Uitreiking Stedenbouwkundige vergunning.
  • 2012: Uitreiking milieuvergunning.
   8 inspraakprocedures, waarbij iedereen de kans kreeg om te worden gehoord en bezwaren te formuleren. De Vlaamse overheid en Uplace gaven afdoende antwoorden op alle vragen. Slechts 8 bezwaren werden tijdens de hele vergunningsprocedure geformuleerd. Die werden allemaal beantwoord. Geen enkele inwoner uit de regio heeft gedurende al die inspraakprocedures een bezwaar ingediend.
   Uplace volledig vergund.
  • 2014: Vernietiging milieuvergunning en vernietiging herbestemming reconversiegebied Vilvoorde-Machelen door de Raad van State.
  • 2014: Unaniem positief advies van de hoogste Vlaamse milieuadministratie.
  • 2015: Ondertekening Brownfieldconvenant met derde Vlaamse Regering en nieuwe herbestemming van het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. Vlaamse Regering herbevestigt voor de derde keer steun aan het project.
  • 2015: 9e inspraakprocedure.
  • 2015: Definitieve goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan VSGB, waar Uplace deel van uitmaakt, door de voltallige Vlaamse Regering.
  • 2016: Nieuwe milieuvergunning.
  • 2016: Vernietiging bouwvergunning en uitreiking nieuwe bouwvergunning, na elfde inspraakprocedure.
  • 2017: 30 maart: schorsing milieuvergunning
   o Al 80 miljoen euro geïnvesteerd in het project en al 50% winkel- en ontspanningsruimte verhuurd.