Inzetten op groen transport

Zowel tijdens de bouwfase als na de opening, laten we zo veel mogelijk materiaal en producten aan- en afvoeren via het spoor en het water. Uplace ligt midden in een verkeersknooppunt: autowegen, maar ook waterwegen (het Zeekanaal Brussel-Schelde) en spoorlijnen. Op die manier verloopt het transport niet alleen duurzamer en goedkoper, maar ontzien we ook de wegen.

Met alle huurders sluiten we een ecologisch convenant af, om samen onze ecologische voetafdruk tot een minimum te beperken.

Ook bezoekers wordt zo veel mogelijk aangeraden om gebruik te maken van het openbaar vervoer.