Jobs voor laaggeschoolden in de regio

By
 In Jobs, Jobs, Jobs

Meer dan 16.000 werklozen in de regio: Uplace zal op zijn minst helpen om dat probleem het hoofd te bieden. Vooral de vele laaggeschoolden en jongeren in de buurt zullen bij Uplace kansen krijgen. In de laatste 10 jaar is de werkloosheidsgraad in de regio Halle-Vilvoorde toegenomen met meer dan 16%. De economische crisis heeft deze regio dus zwaar getroffen. De laatste jaren mag de werkloosheid in Vlaanderen dan wel een daling kennen, in de regio Halle-Vilvoorde was dat amper het geval: 0,4% in vergelijking met 3% op Vlaams niveau. Het hoeft dus niet te verbazen dat de inwoners snakken naar economische investeringen voor een heropleving van hun buurt.

Stijgend aantal laaggeschoolde werkzoekenden

Het goede nieuws is dat in de afgelopen jaren het aantal vacatures lichtjes stijgt. Het gaat hier echter voornamelijk om vacatures voor hooggeschoolden die een sterke opmars kennen. De regio Halle-Vilvoorde telt vandaag ruim 6.800 laaggeschoolde werkzoekenden, een stijging in vergelijking met de afgelopen jaren. En het zijn onder andere die jobs die het geheel aan activiteiten bij Uplace zal genereren. Jobs voor winkelbedienden, schoonheidsspecialisten, rekkenvullers, hotelwerknemers, kinderverzorgsters, veiligheidspersoneel en nog veel meer.