Machelen overtuigd: “Uplace en mobiliteit gaan wel samen”

Om een beter zicht te krijgen in hoe de burger denkt over de mobiliteit in de omgeving, trokken we de straat op om de buurtbewoners hierover te bevragen. We bundelden de meest voorkomende vragen en legden ze voor aan Dirk De Wulf, eerste schepen van Machelen onder meer bevoegd voor mobiliteit en dus expert én ervaringsdeskundige:

Uplace ligt naast het viaduct van Vilvoorde, één van de drukste punten op de ring rond Brussel. Zal het extra verkeer van Uplace het verkeer op de ring niet te veel belasten?
Vandaag kampt de regio inderdaad met een fileprobleem, dat geldt trouwens voor de meeste steden in Vlaanderen. Het moet een prioriteit zijn van onze maatschappij om op zoek te gaan naar een duurzame mobiliteitsoplossing, nieuwe economische activiteit tegenhouden zal dit niet oplossen. Om de relatief geringe toename van het verkeer door Uplace in te perken, worden er heel wat inspanningen geleverd voor de wandelaars en fietsers, het openbaar vervoer en de ontbrekende schakels op de weg zoals het nieuwe af- en oprittencomplex. Daardoor zullen de bezoekers vlot en veilig hun weg vinden naar Uplace.

Uplace zal extra verkeer met zich meebrengen. Hoeveel precies? En welke gevolgen zal dit hebben?
Volgens berekeningen zou Uplace jaarlijks ongeveer 8 miljoen bezoekers mogen verwachten, waarvan ongeveer 75% met de wagen zullen komen. Veel van die bezoekers zullen gezinnen zijn. Elke wagen zal dus meerdere personen bevatten. Uitgerekend komt dit op gemiddeld 7.500 wagens per dag. Dit lijkt veel, maar dat is op een weekdag een toevoeging van amper 0,5% aan het bestaande verkeer in de omgeving. Dit cijfer houdt nog geen rekening met het feit dat Uplace verschillende functies combineert zoals winkelen, cafés, restaurants, cinema, … Doordat de bezoekers alles op één plek vinden, worden ook extra verplaatsingen uitgespaard. Daarnaast is Uplace voornamelijk een vrijetijdsbestemming, waardoor bezoekers op vrije dagen en in het weekend zullen komen, dus buiten de spitsuren.

Zullen de omwonenden na de komst van Uplace wel vlot hun eigen huis en de omliggende handelaars kunnen bereiken?
Er is een omvangrijk mobiliteitsplan opgesteld door de gemeente Machelen samen met de Vlaamse overheid. De werken zullen de hele regio beter ontsluiten, onder meer door een nieuwe af- en oprit aan de Ring en de heraanleg van de Woluwelaan. De werken specifiek voor het project zullen het doorgaande verkeer splitsen van het verkeer van en naar Uplace, om het lokale verkeer niet te hinderen. Dit zou moeten volstaan om alles in goede banen te leiden. Het eerste deel van deze werken, namelijk de heraanleg van de verkeerswisselaar RING – E19 – Woluwelaan is ondertussen bijna zo goed als klaar. De tweede fase is dan de heraanleg van de Woluwelaan.

Zullen de bezoekers wel gebruik maken van het openbaar vervoer?
Uit alle onderzoeken blijkt dat het geplande GEN station en de pendelbus ervoor zullen zorgen dat de Uplace bezoekers vlotter hun weg vinden naar het openbaar vervoer. De Woluwelaan wordt trouwens ook nog eens fietsvriendelijker gemaakt. Deze inspanningen zorgen ervoor dat 25% van de bezoekers met het openbaar vervoer of met de fiets of te voet zal komen. Daarnaast zal het project ook sterk inzetten op thuislevering, dit om het openbaar vervoer extra aan te moedigen en het comfort van de reizigers ook op de terugweg te optimaliseren.

Concluderend, zal het verkeer nog beheersbaar zijn na de komst van Uplace?
Ja, absoluut. Uit het vele onderzoek blijkt dat het verkeer dat van en naar Uplace gaat, maar een beperkte toevoeging is aan het bestaande verkeer in de omgeving. Daarnaast wordt er hard gewerkt om de relatieve mobiliteitseffecten van Uplace verder beheersbaar te maken. Dit is een mooi voorbeeld van het verzoenen van nieuwe economische activiteit met de bestaande verkeersproblematiek. Naar mijn weten is dit trouwens een van de enige projecten waar er al van in het begin zo een verregaande oplossing wordt geboden aan het bestaande en toekomstige verkeer met aandacht voor de automobilist, de zwakke weggebruiker en het openbaar vervoer.