Meer mensen, meer klanten

By
 In Werken

 

Uplace laat de Noordrand weer herademen. Er ontstaan jobs dicht bij huis, wat de aantrekkelijkheid van de gemeenten in de Noordrand verhoogt en nieuwe inwoners kan lokken. Vanzelfsprekend heeft de kleinhandel daar alle baat bij. Creatieve ondernemers pikken ook een graantje mee van de stroom Uplace bezoekers, door complementaire producten en diensten aan te bieden. Met workshops en informatiesessies ondersteunen we de lokale middenstand de komende jaren bij de versterking van hun eigen business plan. Daarnaast voorzien we 1,1 miljoen euro voor stadskernvernieuwing in de omliggende gemeenten. Ook gezamenlijke promotiecampagnes staan op onze agenda.

Pop-up stores voor starters

Ook in de Uplace winkelstraten en kantoren vinden zelfstandige handelaars nieuwe kansen. We reserveren een deel van de panden voor innovatieve starters die we actief opsporen. Zo krijgen buurtondernemers een stevige duw in de rug.