Milieu & fijnstof

By
 In Mobiliteit

Een veilige, propere en aangename buurt: daar gaan we voor! Daarom willen we ook op vlak van milieu een voortrekkersrol spelen en waar mogelijk mee bouwen aan een gezelligere en gezondere buurt. Vandaag onderzoeken we hoe we ons steentje kunnen bijdragen aan dit maatschappelijk vraagstuk en een project kunnen ontwikkelen dat klimaatneutraal is. Eén denkpiste is alvast het inschakelen van functioneel groen.

Volgens experte functioneel groen Elma Schoenmakers kan de inrichting van een ruimte veel soelaas bieden:
_z6a6937-elma-schoenmakerEen dichte groenstructuur kan zorgen voor een beschermd gebied, waar de vervuilde licht niet komt. Ook vangt één relatief kleien stadsboom de hoeveelheid fijnstof op van 3.000 gereden autokilometers per jaar. Ook struiken en zelfs allerlei bodembedekkers vangen uitlaatgassen, slijtage van banden en stofdeeltjes van wegen af. De plaats van de beplanting speelt daarbij een belangrijke rol. Soms zijn groendaken en gevels de beste keuze omdat ze wel filteren, maar de wind vrij spel geven. Verder heeft elke groensoort zijn eigen capaciteiten. De juiste boom op de juiste plaats zorgt voor een optimaal effect. De huidige bangmakerij is zeker niet de manier om bouwprojecten te begeleiden. Vooruitdenken, groene techniek maximaal inzetten en leuke plaatsen creëren. Dat moeten we doen.”

 

 

 

 

 

 

Al tijdens de bouwfase zal er zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van transport over het spoor en water om bouwmaterialen te vervoeren. Hierdoor wordt niet alleen de buurt ontlast – want er is minder vrachtverkeer nodig – het is bovendien ook beter voor het milieu.Kantoortuin