Nieuwe milieuvergunning voortzetting van consequent beleid

By
 In Nieuws, Persberichten
  • Milieuvergunning is een logisch vervolg van de definitieve goedkeuring van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (GRUP VSGB) dat eerder in januari 2016 definitief werd goedgekeurd door de voltallige Vlaamse Regering.
  • De beslissing van deze nieuwe milieuvergunning is een positief signaal voor ondernemerschap en rechtszekerheid in Vlaanderen. Het is een definitieve mijlpaal voor de 3.250 permanente jobs die dankzij Uplace zullen gecreëerd worden.
  • Uplace is nu opnieuw volledig vergund 8 jaar na de start van het project en 4 jaar nadat Uplace al eens alle vergunningen had verkregen.
  • Als alles volgens plan verloopt, wordt de eerste spade in de grond gezet eind 2016

Vandaag reikte Minister Schauvliege de nieuwe milieuvergunning uit voor het innovatieve belevingscomplex Uplace. De uitreiking van deze nieuwe milieuvergunning is een logisch vervolg van de definitieve goedkeuring van het GRUP VSGB eerder dit jaar door de voltallige Vlaamse Regering en het eerdere unaniem positief advies van de hoogste Vlaamse Milieuadministratie (Gewestelijke Milieuvergunningscommissie – GMVC). Dat Minister Schauvliege een nieuwe milieuvergunning uitreikt, ligt in de lijn der verwachtingen en is een voortzetting van consequent beleid. Uplace CEO Jan Van Lancker is uiteraard zeer tevreden met deze belangrijke stap in de ontwikkeling van Uplace: "De nieuwe milieuvergunning ligt in de lijn der verwachtingen na de definitieve goedkeuring van het GRUP. Het is daarenboven een zeer positief signaal voor ondernemerschap en rechtszekerheid in Vlaanderen. Als alles volgens plan verloopt, kunnen we einde dit jaar de eerste spade in de grond steken. Na 8 jaar zal de regio Machelen – Vilvoorde eindelijk die broodnodige 3250 jobs en economische heropleving verwezenlijkt zien."  

Positief voor de hele regio

De Machelse schepen van Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening Dirk De Wulf reageert verheugd op het nieuws dat het project Uplace opnieuw volledig vergund is: "Er is hard gewerkt aan een betere bereikbaarheid van de hele regio. Uplace zet zelf ook sterk in op openbaar vervoer en daarover is nu absolute zekerheid. Zo zijn de plannen voor het nieuwe treinstation Machelen Kerklaan, op enkele honderden meters van het project, vergund en is de investering hiervan opgenomen in de federale begroting." Het nieuwe treinstation zal per uur meer dan 3.300 pendelaars kunnen vervoeren via 4 spoorlijnen en dus de bereikbaarheid van de hele regio sterk verbeteren. Daarenboven heeft De Lijn een definitieve beslissing genomen over een hoog frequente pendelbus die zal rijden tussen het IC-station van Vilvoorde en de luchthaven van Zaventem, met verschillende stopplaatsen in het gebied, waaronder één ter hoogte van Uplace. Uplace zelf zal jaarlijks € 500.000 bijdragen voor deze pendelbus. Met de vergunning van het treinstation en de definitieve beslissing van De Lijn zijn dus ook de twee voorwaarden die gekoppeld werden aan de goedkeuring van het GRUP VSGB in snel tempo vervuld.