Persbericht: Uplace verheugd met goedkeuring realisatieconvenant

By
 In Nieuws, Persberichten

17 juli 2015 - Vandaag keurde de Vlaamse Regering het realisatieconvenant mobiliteit goed. Uplace is verheugd met deze positieve evolutie.  
 

Het realisatieconvenant werd afgesloten tussen het Vlaams Gewest, De Lijn, de Gemeente Machelen en Uplace, in uitvoering van het bestaande Brownfieldconvenant. Met dit realisatieconvenant wensen alle partijen concrete afspraken te maken omtrent de mobiliteitsmaatregelen die specifiek betrekking hebben op Uplace. Uplace verhoogt met het convenant ook haar bijdrage substantieel van 12,9 miljoen euro naar 15,3 miljoen euro.

In het realisatieconvenant verbindt Uplace er zich toe alle nodige mobiliteitsmaatregelen specifiek voor de ontsluiting van Uplace tot de laatste eurocent te zullen betalen, zodat Uplace de belastingbetaler niets kost. Uplace zal in totaal 15,3 miljoen euro investeren voor de aanleg van een brug en tunnel over en onder de Woluwelaan, een fietserstunnel en wandelpaden. Daarbovenop heeft Uplace een akkoord met VVM De Lijn dat het tot vier jaar na de opening van het project jaarlijks 500.000 euro zal betalen voor de buslijn die oa. Uplace zal bedienen. Het totale bedrag is een raming. Als de werkelijke kostprijs nog hoger zou liggen, zal Uplace dan ook meer betalen. Omdat een beheersbare mobiliteit rond het project belangrijk is voor Uplace, verbindt Uplace er zich bovendien in het convenant uitdrukkelijk toe om de deuren niet te openen alvorens deze geplande mobiliteitsmaatregelen zijn uitgevoerd.

Naast de specifieke mobiliteitsmaatregelen voor Uplace, zijn er ook maatregelen voor de ontsluiting van het bredere reconversiegebied waar Uplace deel van uitmaakt en die sowieso zullen uitgevoerd worden. Deze flankerende maatregelen zijn broodnodig voor de ontsluiting van het gehele reconversiegebied. Naast de 11 ha. van Uplace, bevat het 258 hectare groot reconversiegebied oa. ook een ziekenhuis en een woongebied met meer dan 2.000 woningen. Uplace fungeert daarmee ook op het vlak van mobiliteit als trekker voor het volledige reconversiegebied.