Uplace wel degelijk maatschappelijk gedragen

By
 In Nieuws, Persberichten

Reactie naar aanleiding van de berichtgeving in de kranten van het Mediahuis op zaterdag 23 mei 2015 rond het project Uplace

Deze week kwam de inspraakprocedure ten einde betreffende het Ruimtelijk Uitvoeringsplan VSGB waar ook Uplace deel van uitmaakt. Minister Schauvlieghe maakte in het Vlaamse Parlement bekend dat het om een 70-tal bezwaarschriften gaat. In vergelijking met andere grote projecten of andere ruimtelijke uitvoeringsplannen waar duizenden of zelfs tienduizenden bezwaarschriften worden ingediend, is het aantal 70 zeer beperkt.

Er moet dus duidelijk geconcludeerd worden dat er ondanks de massale media-aandacht en actieve mobilisatie, zeer weinig bezwaarschriften zijn ingediend en dat het maatschappelijk draagvlak wel degelijk bestaat.

Bovendien heeft Uplace als project en onderneming uit eigen streek het volste vertrouwen in de deskundigheid van de Vlaamse Regering en de objectieve behandeling van het dossier Uplace. Bovendien vertrouwt Uplace in onze rechtsstaat waar rechtszekerheid een basisprincipe is.

Uplace als katalysator van het reconversiegebied Vilvoorde - Machelen

Met de creatie van 3180 nieuwe jobs is Uplace een belangrijke katalysator voor het reconversiegebied Vilvoorde-Machelen. In deze reconversiezone komt naast Uplace ook het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde, een grote nieuwe woonzone, KMO-zones, bedrijfsterreinen, en plaats voor bijkomende detailhandel. Uplace zal de drijvende kracht zijn voor de heropleving van deze regio, waar meer dan 18.000 mensen vandaag werkloos zijn.