Project MER Uplace gebaseerd op metingen reële uitstoot

By
 In Nieuws, Persberichten

Uplace wenst zeer duidelijk te zijn over de relevantie van het project MER. De resultaten van het project MER zijn gebaseerd op reële metingen van luchtkwaliteit en niet op cijfers van autoconstructeurs. Daardoor heeft het VW schandaal geen impact op de relevantie van het project MER. 
 

Het is uiteraard veel te kort door de bocht om te stellen dat de luchtkwaliteit in de milieueffectrapportage wordt ingeschat op basis van hetgeen autoconstructeurs zouden beweren over de uitstoot van hun wagens in hun marketingmateriaal. De resultaten van het project MER van Uplace zijn namelijk gebaseerd op effectieve metingen van de luchtkwaliteit in de omgeving. Op die manier wordt er rekening gehouden met de reële uitstoot en luchtkwaliteit op de plaats van het project. Vervolgens worden wetenschappelijke prognoses gemaakt voor de toekomst. De toekomstige luchtkwaliteit wordt met andere woorden nooit ingeschat aan de hand van wat autoconstructeurs daarover beweren in hun marketingmateriaal. Stellen dat het VW-schandaal een impact heeft op die milieueffectenrapporten, is dus niet correct.

Ook het advies van de Gewestelijke Milieuvergunningscommissie, de hoogste milieuadministratie in Vlaanderen, dat dateert van oktober 2014, toont dit aan. In dat unaniem positieve advies over alle milieueffecten van Uplace wordt namelijk aan de hand van nieuwe metingen vastgesteld dat de luchtkwaliteit in realiteit beter is dan de prognoses die in het project-MER werden gemaakt over de toekomstige luchtkwaliteit. Op pagina 26 van het advies van de GMVC staat bijvoorbeeld te lezen:

“... inzake de discipline lucht aangetoond is dat de effectieve achtergrondwaarden gunstiger zijn dan de aangenomen verbetering van de achtergrondwaarden waar in het project-MER Uplace Machelen mee werd rekening gehouden...”

 Uplace is een milieubewuste onderneming. Wij streven ernaar om zero-emissie te zijn. Bovendien worden heel wat inspanningen gedaan op vlak van openbaar vervoer en wegeninfrastructuur om de mobiliteit van en naar Uplace zo vlot mogelijk te houden, extra files te vermijden en dus de luchtkwaliteit niet te belasten. Het VW-schandaal zet de belangrijke problematiek van de luchtkwaliteit op een dwingende manier hoog op de maatschappelijke agenda, hetgeen wij echt toejuichen. Dit kan een belangrijke hefboom zijn om onze samenleving sneller massaal te doen overschakelen naar schone auto’s. Ecologie en economie moeten samengaan.