University of Cambridge: "Uplace zal voor 3.249 nieuwe jobs zorgen"

Gerenommeerde Britse universiteit start onderzoeksproject over de omgevingsimpact van Uplace op de regio Vilvoorde-Machelen

1. Uplace wordt één van de grootste werkgevers van Vlaams-Brabant

Uplace zal na opening 3.249 nieuwe jobs creëren waardoor het, na de luchthaven van Zaventem, één van de grootste werkgevers in Vlaams-Brabant zal worden. Tot die vaststelling komt de University of Cambridge, die de socio-economische impact van Uplace op de reconversiezone Vilvoorde-Machelen berekende. De studie past in een onderzoeksproject op lange termijn dat de gerenommeerde Britse universiteit en Uplace recentelijk opstartten. De Machelse burgemeester Jean-Pierre De Groef is tevreden met het nieuws over de werkgelegenheid: "De 3.249 jobs zouden een zegen zijn voor de regio Halle-Vilvoorde die helaas op dit moment bijna 19.000 werklozen telt, een stijging van ongeveer 17 % ten opzichte van 2011." Door de verschillende activiteiten die onderdak zullen vinden binnen Uplace, zal het jobaanbod ook zeer divers zijn: van onderhoudspersoneel tot managementfuncties. Zo zullen de geplande kantoren voornamelijk start-ups en jonge ondernemers aantrekken. Het winkel- en ontspanningsaanbod zorgt dan weer voor werkgelegenheid in de retail en horeca. Maar ook de hoteluitbating, concertzaal en cinema zullen mensen tewerkstellen. Voor het onderhoud van de gebouwen, pleinen en groendaken zal technisch personeel aangeworven worden.  

2. Creatie van nieuwe jobs

De University of Cambridge onderstreept in het rapport nadrukkelijk dat het hier gaat over de creatie van nieuwe jobs. Nick Mansley, Executive Director van het Cambridge Real Estate Research Centre: "Door de sterke bevolkingstoename in de regio en de groei in consumentenbesteding zal de vraag naar winkel- en ontspanningsaanbod in de omliggende steden en gemeenten de komende jaren blijven stijgen wat dus resulteert in effectieve creatie van nieuwe jobs."  
 

Bouwsector verwelkomt 5.627 jobs

Tijdens de twee jaar durende bouwfase wordt Uplace een nog grotere werkgever. Een totaal van 5.627 mensen zullen gedurende twee jaar direct of indirect werkgelegenheid vinden door deze werf. Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw kan deze cijfers alleen maar toejuichen: "De bouwsector moest de afgelopen drie jaar het verlies van 17.000 jobs slikken. Wij hebben als sector dus investeringen nodig die nieuwe jobs met zich meebrengen. Vooral de wegenbouw heeft te leiden onder het gebrek aan opdrachten van de overheid. Private projecten, zoals dat van Uplace, bieden hiervoor een alternatief. Een dergelijk complex project biedt kansen aan zowel laag- als hooggeschoolden, van uitvoering tot meer technische aspecten zoals sanering, planning en ontwikkeling."  

3. Investering en jobcreatie zorgen voor belangrijke belastinginkomsten voor de overheid

De investeringen die gepaard gaan met de ontwikkeling van Uplace, de uitbating ervan en de resulterende creatie van nieuwe jobs zowel tijdens de bouwfase als na opening, betekent ook extra belastinginkomsten voor de overheid. De University of Cambridge berekende de bedragen die terugvloeien naar de overheid door een ontwikkeling als Uplace. In totaal zal Uplace € 660 miljoen investeren in de ontwikkeling van het project, waaronder het saneren van de vervuilde industriële site, de bouwinvestering en het ondersteunende onderzoekswerk. De belastinginkomsten uit deze investering bedraagt tijdens de bouwfase € 223 miljoen. Eens de deuren open gaan, zal Uplace jaarlijks goed zijn voor € 170 miljoen fiscale en parafiscale inkomsten voor de overheid (waaronder de sociale zekerheidsbijdragen, de btw-bijdragen, gemeentebelasting, vennootschapsbelasting, en vastgoedbelasting).  

4. University of Cambridge en Uplace starten onderzoeksproject op lange termijn om impact op de regio te onderzoeken

Het University of Cambridge Real Estate Research Center specialiseert zich in onderzoek naar de omgevingsimpact van vastgoedontwikkelingen op de regio en nam vanuit deze expertise ook de effecten van het reconversieproject Uplace Machelen onder de loep. De invloed van Uplace, als trekker van een reconversiezone, op meer maatschappelijke en culturele aspecten zal in een volgende fase onderzocht worden. Het is de bedoeling dat het onderzoek ook verder gezet wordt na opening van Uplace.