Uplace tevreden met advies Raad van State over zonering reconversiezone Vilvoorde – Machelen

By
 In Nieuws, Persberichten
  • Raad van State geeft juridisch-technische opmerkingen met de bedoeling om de beslissing van Vlaamse Regering nog sterker te maken
  • Geformuleerde opmerkingen zijn perfect oplosbaar
  • Advies Raad van State gaat over volledige reconversiezone doet geen enkele inhoudelijke uitspraak over Uplace an sich

De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft haar advies gegeven over het op 3 december principieel definitief vastgestelde ruimtelijk uitvoeringsplan “Cluster C3 – GRUP VSGB” dat de herbestemming van de reconversiezone Vilvoorde-Machelen, een gebied van 258 hectare waarin ook het Uplace project (11 hectare) is gelegen. Dit is een normale gangbare procedure bij elke beslissing van de Vlaamse Regering. Uplace is tevreden met het volledige advies, gezien de gemaakte opmerkingen de beslissing van de Vlaamse Regering nog zullen versterken en ze perfect oplosbaar zijn.

Alle geraadpleegde juridische en planologische experten zijn het er over eens dat dit een zeer grondig en kwaliteitsvol advies is dat de door de Vlaamse Regering gekozen oplossingen onomwonden bevestigt. Er worden een paar bedenkingen geformuleerd om het werk van 3 december enkel nog beter te maken. Bovendien bevestigen ze dat de opmerkingen door de Vlaamse regering perfect kunnen worden opgelost. Ook Jan Bouckaert, partner bij het advocatenkantoor Stibbe en raadsman van Uplace, kon het advies inkijken. Hij zegt hierover: “Het is normaal dat de afdeling Wetgeving van de Raad van State suggesties en aanbevelingen formuleert. Dat is net haar taak. Dit advies aan de Vlaamse regering is goed onderbouwd.  Het komt de Vlaamse regering nu toe om aan die suggesties en aanbevelingen een passend gevolg te geven. Er staat in het advies alvast niets dat een goedkeuring van het GRUP, al dan niet na het doorvoeren van enkele technische aanpassingen, zou belemmeren.”

Ten eerste wordt een opmerking gemaakt over de manier waarop het GRUP in werking zal treden. De Raad van State suggereert om die manier te verfijnen.

Ten tweede suggereert de Raad van State om de voorwaarden op vlak van de openbaar vervoersmaatregelen (GEN station en hoogfrequente pendelbus) enkel te koppelen aan functies die meer autoverkeer genereren dan andere (zoals bijvoorbeeld logistiek, winkels, ontspanning, kantoren of een ziekenhuis) en dus niet meer aan de volledige reconversiezone.

De Raad van State spreekt zich in het advies helemaal niet uit over het project Uplace an sich en al evenmin over de inhoud van het dossier, maar is over het algemeen positief over de oplossingen die worden geboden voor de volledige zonering van het GRUP VSGB.

Uplace heeft vertrouwen dat de Vlaamse Regering in alle deskundigheid en objectiviteit het dossier verder zal behandelen.