Uplace = volledig private investering

By
 In Actualiteit, Nieuws

Professor Paul De Grauwe reageerde dit weekend op de komst van Uplace door te zeggen dat de overheid een verkeerd beleid als prioriteit naar voor schoof, hij verwees zelfs naar de term Crony Capitalism. Misschien is Professor Emeritus Paul De Grauwe al iets te lang weg uit Vlaanderen om de juiste feiten rond ons project te kennen en deed hij daarom deze uitspraken. We vermoeden eveneens dat zijn uitspraak gebaseerd is op de “kwakkel” dat de overheid 480 miljoen EUR zou investeren in de ontsluiting van Uplace. Dat klopt helemaal niet. Uplace betaalt uiteraard zelf alle investeringen die nodig zijn om het project te kunnen realiseren. Zo heeft Uplace zelf de gronden gesaneerd (5 miljoen EUR), betaalt zij integraal de ontsluitingsinvesteringen die specifiek voor het project zijn (met sluitende afspraken hieromtrent met zowel de Vlaamse overheid als de gemeente Machelen) en levert zij zelfs een bijdrage van 1.1 miljoen EUR aan een fonds dat door Vilvoorde en Machelen kan worden aangewend voor stadshernieuwing. In totaal gaat het om meer dan 20 miljoen EUR. Van de overheid vraagt of krijgt Uplace 0 EUR.

Meer achtergrond rond de mobiliteitsinvesteringen die voor wat opheldering kunnen zorgen:

De Vlaamse overheid en de gemeente Machelen investeren momenteel inderdaad in de mobiliteit in de Vlaamse noordrand, zowel in openbaar vervoersmaatregelen als in aanpassingen aan de weginfrastructuur.

Specifiek voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen, een gebied van 250 hectare waar naast het geplande ziekenhuis voor Vilvoorde en vele residentiële en KMO projecten ook Uplace in gepland is, zijn de volgende maatregelen gepland:

  • Een treinstopplaats aan de Kerklaan op de grens tussen Vilvoorde en Machelen, in het kader van het GEN netwerk.
  • De heraanleg van de Woluwelaan met ingebruikname van een bestaand op- en afrittencomplex aan de Ring (deelproject 1)
  • De heraanleg van vele straten in de momenteel desolate reconversiezone.


 

Eveneens van belang voor de reconversiezone Vilvoorde-Machelen, is de Ringtram, een tramverbinding tussen Jette en Zaventem die het centrum van Vilvoorde verbindt met de luchthaven en ook de Uplace site aandoet.

Al deze maatregelen die de hele samenleving ten goede komen, zijn al vele jaren gepland, zelfs nog voor er sprake was van het Uplace project. Zij zijn gericht op een optimale bereikbaarheid, zowel met de auto als met het openbaar vervoer, van de volledige Vlaamse noordrand die voor de economie van Vlaanderen van cruciaal belang is. Zowel de burgemeester van Vilvoorde als de burgemeester van Machelen erkennen het belang van deze maatregelen voor hun stad en vragen dat deze maatregelen er zo snel mogelijk komen.

Als klein onderdeel van deze substantiële investeringen van de Vlaamse overheid, is er inderdaad een afspraak tussen Uplace en de Vlaamse overheid dat er in het kader van de heraanleg van de Woluwelaan ter hoogte van de Uplace site een brug en een tunnel komen die een toegang tot het Uplace project mogelijk maken zonder dat het doorgaande verkeer op de Woluwelaan wordt gestoord. De afspraak met de Vlaamse overheid bepaalt dat Uplace de kostprijs van deze brug en tunnel integraal, tot op de laatste eurocent, betaalt.

Conclusie: de Vlaamse overheid en de gemeente Machelen zullen de geplande mobiliteitsinvesteringen sowieso doen, omdat ze de volledige Vlaamse rand ten goede komen, en investeren welgeteld 0 EUR in de ontsluiting van het Uplace project. Uplace betaalt haar project uiteraard volledig zelf en levert integendeel een rechtstreekse, substantiële bijdrage aan werken die iedereen ten goede komen.

De mening van professor Paul De Grauwe is dus gebaseerd op foute informatie en om die reden naast de kwestie.