Uplace voor de derde maal bevestigd door Vlaamse Regering

By
 In Nieuws, Persberichten

Vrijdag 13 februari nam de Vlaamse Regering twee belangrijke stappen in de realisatie van Uplace en de talrijke andere projecten binnen de hele reconversiezone Vilvoorde-Machelen – een gebied van welgeteld 250 hectare. De Vlaamse Regering besliste het gebied te herzoneren. Dit betekent voor het project Uplace dat het onverkort doorgang kan vinden. Bovendien bevestigt de Vlaamse Regering haar engagement en steun aan het ongewijzigde Uplace project in een derde Brownfieldconvenant. Deze beslissingen zijn positief voor het ondernemersklimaat in Vlaanderen en bestendigen de rechtszekerheid. Ze betekenen ook heel veel voor de economische vooruitgang van de regio. Uplace alleen al zal voor 3180 permanente jobs zorgen. De 11 hectare aan de brug van Vilvoorde, waarop ons project gevestigd is, krijgen weer economische activiteit. Het betekent de start van welvaart en welzijn in een regio die al lang snakt naar meer.

De Vlaamse Regering stelt Uplace voor een nieuw Brownfieldconvenant te ondertekenen dat de  afspraken bevestigt die reeds gemaakt werden met de twee vorige Vlaamse Regeringen, inclusief de omvang van ons project. Om tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Raad van State werd het Brownfieldconvenant ontdaan van alle schijn van partijdigheid.

Daarnaast bestendigde de Vlaamse Regering de herzonering van het reconversiegebied Vilvoorde – Machelen waar ook Uplace ongewijzigd deel van blijft uitmaken.

Deze twee beslissingen betekenen dus een grote stap voorwaarts in de realisatie van ons innovatief multifunctioneel project. In de loop van de volgende maanden volgt een openbaar onderzoek waarna de Vlaamse Regering het volledige gebied definitief bestendigt. Uiteraard houden wij up op de hoogte van zodra er belangrijke ontwikkelingen volgen in dit proces.