Uplace zal de lokale detailhandel een boost geven

By
 In Nieuws, Persberichten

De voorbije dagen was er aandacht voor de toegenomen leegstand in Vlaanderen, naar aanleiding van een studie van IDEA Consult over de detailhandel. In het debat wordt verwezen naar de effecten van grootschalige projecten op de detailhandel. We begrijpen de bezorgdheid, maar we vinden het vreemd dat een huidig leegstandsprobleem toegeschreven wordt aan projecten die er nog niet zijn. Daarnaast berekent IDEA Consult de eventuele toekomstige effecten van Uplace op de omzet van lokale detailhandel. Helaas gaat men uit van een verkeerd begrip van ons project, en dus van compleet verkeerde cijfers. Wij brengen een innovatief, multifunctioneel project: naast beleveniswinkels vind je bij ons ook kantoren, een theater, een hotel, een wellnesscenter, een bioscoop en andere ontspanningsvormen voor jong en oud. Net om dat innovatieve karakter keurde de Vlaamse regering ons project al in 2009 goed. Het is een vernieuwend concept voor België en Europa en het zal het bestaande aanbod voor heel België naar een hoger niveau tillen. Bovendien berekende de consultant McKinsey dat zelfs klassieke shoppingcentra, zoals Wijnegem en Waasland, wel degelijk een positieve invloed hadden op de nettotewerkstelling in de regio en dat het winkellandschap er in zijn totaliteit op vooruitging. De ex-burgemeester van Sint-Niklaas, Freddy Willockx, bevestigde dat meerdere malen in de pers. Leeglopende stadskernen en consumenten die naar andere provincies, een ander gewest of een ander land trekken, zijn ook voor ons geen goede zaak. Daarom hebben we grondig ons huiswerk gemaakt. Uit een enquête bij 1.600 burgers blijkt dat de consument op zoek is naar beleving. En die beleving is net wat ons project zal brengen.
 

Complementair

IDEA Consult gaat er in zijn studie verkeerdelijk van uit dat Uplace een gewoon winkelcentrum is. Niets is minder waar. Wil men de effecten berekenen op de omzet van de lokale detailhandel in Vlaanderen, dan moet men appelen met appelen vergelijken. Wij brengen als eerste innovatieve concepten die perfect complementair zijn aan het bestaande aanbod in België. Dat principe werd in 2009 vastgelegd en in detail uitgewerkt met de Vlaamse regering. De verplichting om in elke winkel beleving te brengen, is een voorwaarde van de winkelvergunning die ons project al in 2010 definitief verkreeg. Retailers zien Uplace als een marketingtool voor hun eigen product. Retailmarketing gebeurt vandaag niet meer alleen in folders, magazines, tv- of radiospots. De toekomst ligt in authentieke beleving. Ons concept geeft dat soort marketing een plaats: voelen, ruiken, testen, bewonderen en ontdekken. Dat 50 procent van de oppervlakte van Uplace al verhuurd is, bevestigt dat de retailgemeenschap die visie volmondig onderschrijft. IDEA Consult bevestigt dat Vlaams-Brabant een veel beperkter winkelaanbod heeft dan andere provincies. Daarenboven doet een Vlaams-Brabander liefst 80 procent van zijn aankopen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat bevestigt eigen bevindingen: Vlaams-Brabanders vinden vandaag in hun eigen provincie niet wat ze zoeken. Ten tweede heeft Brussel een veel groter effect op de Vlaams-Brabantse detailhandel dan men denkt. Dankzij onze komst zullen die noodzakelijke euro’s terugvloeien naar Vlaams-Brabant.
 

Slim

Door consumenten aan te trekken over gewestelijke en landsgrenzen heen, zullen daarenboven ook meer consumenten dan ooit tevoren hun weg vinden naar Vlaams-Brabant. De omliggende gemeenten en zelfs de verdergelegen steden (Mechelen, Leuven) kunnen daar slim en faciliterend op inspelen. Met goede mobiliteit, gemakkelijke bereikbaarheid, voldoende parking, veilige stadskernen, en door in te zetten op het unieke, historische en culturele karakter van hun binnenstad kunnen ze uitgaan van hun eigen ontegensprekelijke troeven. De consument zal altijd zijn functionele en periodieke shoppingbehoefte behouden. Gemeenten en steden spelen daarin blijvend een vooraanstaande en bevoorrechte rol. De frequentie van het winkelen zal bij een concept als het onze lager liggen dan in de stadskernen. Waar men Uplace misschien enkele keren per jaar zal bezoeken (zoals een pretpark), zullen de omliggende gemeenten en steden de vertrouwde plek blijven voor alle dagelijkse behoeften. Ons verzorgingsgebied mikt op een veel grotere schaal: consumenten van over de landsgrenzen heen zullen naar ons hun weg vinden en omringende gemeenten en steden zullen daarvan meegenieten. De boodschap is samen inspelen op de diverse behoeften van de burgers in plaats van elkaar tegen te werken. 600 miljoen euro investeringen kunnen naar Vlaanderen komen dankzij ons project. Het ligt in een desolaat stuk stedelijk gebied en creëert in de reconversiezone Vilvoorde-Machelen minstens 3.180 permanente jobs. Niet alleen de bouwsector, ook de retailsector zal daardoor groeien. Uplace is een motor van nieuwe economische activiteiten. Het is de start van welvaart en welzijn in een regio die al lang snakt naar beter.

Bart Verhaeghe en Jan Van Lancker Voorzitter en CEO van Uplace.
 

Hier kan je het gepubliceerde artikel lezen.