Verbijsterend arrest Raad van State inzake milieuvergunning Uplace is aanfluiting van rechtszekerheid

By
 In Nieuws, Persberichten

De zevende kamer van de Raad van State schorste vanmorgen de milieuvergunning van Uplace. Uplace noemt het een verbijsterend arrest. Het arrest van de Raad van State over het schorsingsverzoek van de milieuvergunning gaat in tegen het advies van de auditeur van diezelfde Raad van State, en wijkt niet voor de eerste keer in dit dossier af van de vaststaande rechtspraak van de Raad.

“Het is niet te bevatten dat de zevende kamer in het identieke geval van Docks wél zijn vaststaande rechtspraak volgt, en voor Uplace alweer afwijkt”, zegt Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace. “In een uitzonderlijk zwak gemotiveerd arrest negeert de zevende kamer het advies van de auditeur, de rechtspraak uit het Docks-arrest en legt ze vooral het unaniem positieve advies van de hoogste Vlaamse milieu-administratie (GMVC) naast zich neer. Als ondernemer ben ik geschokt te moeten vaststellen dat dit kan in een rechtsstaat – dat één kamer van de Raad van State de rechtszekerheid die broodnodig is om te kunnen ondernemen op zo’n manier kan ondergraven en dit in een project waar in die 10 jaar geen enkele burger ooit een bezwaar indiende.”

Uplace analyseert nu het arrest en zal overleg plegen met de Vlaamse Regering. De zonering, de handelsvestigings- en de bouwvergunning blijven uiteraard van kracht zodat er samen met de Vlaamse Regering aan een oplossing voor de schorsing van de milieuvergunning kan worden gewerkt.