Vlaamse Regering keurt zonering Uplace definitief goed

By
 In Nieuws, Persberichten
  • Definitieve goedkeuring Cluster C3 GRUP VSGB (Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel) is voortzetting van een rechtszeker en standvastig beleid
  • Vlaamse Regering kiest definitief voor Uplace als innovatieve trekker voor de reconversie van de Kanaalzone en gaat dus voluit voor jobcreatie en sociale integratie

 

Vandaag heeft de Vlaamse Regering het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB), waar Uplace deel van uitmaakt, definitief goedgekeurd. Met deze beslissing steunt de Vlaamse Regering voor de 10de keer het project Uplace en kiest ze definitief voor Uplace als trekker voor duizenden jobs (5.600 tijdens de bouwfase en 3.250 na opening) en voor sociale integratie in een regio die al jaren snakt naar een nieuwe economische en sociale boost.
 

Grondig studiewerk van de Vlaamse Regering aan de basis van deze definitieve goedkeuring

Aan de voorlopige aanvaarding van 13 februari 2015 ging zeer grondig studiewerk vooraf. De openbare onderzoeksperiode die hierop volgde, bracht dan ook geen nieuwe elementen aan het licht die een afwijking van deze voorlopige aanvaarding zouden hebben gerechtvaardigd. De Vlaamse Regering toont hiermee dat zij degelijk werk levert en hard werkt om antwoorden te bieden op de bezorgdheden.
 

Positief signaal voor ondernemersklimaat in Vlaanderen

Het GRUP VSGB waar Uplace deel van uit maakt, kadert in de visie van de Vlaamse regering voor de reconversie van Vilvoorde-Machelen. Met het plan wil de Vlaamse Regering een oplossing bieden voor een regio die rake klappen heeft moeten incasseren met onder meer de sluiting van de Renault-fabrieken in 1997. Sindsdien ligt de zone er verloederd bij en kampt ze met een zeer hoge graad van werkloosheid. Na grondig onderzoek besliste de Vlaamse Regering om de vervuilde regio in te vullen met een mix van kleinhandel, ontspanning, groen, transport, logistiek, KMO-zones, kantoren, wonen en een ziekenhuis. Aan de plannen van Uplace werd niet geraakt. De definitieve beslissing van vandaag is een positief signaal voor het ondernemersklimaat in Vlaanderen en bestendigt de keuze van de Vlaamse Regering voor rechtszekerheid en jobcreatie.