Vlotter en veiliger verkeer in de omgeving

By
 In Mobiliteit

Het reconversiegebied waar Uplace deel van uitmaakt, ligt aan de voet van het Viaduct van Vilvoorde aan de binnenkant van de Brusselse Ring. Om dit gebied opnieuw tot leven te laten komen én vlot toegankelijk te maken, is samen met de Vlaamse overheid goed nagedacht en gewerkt aan een duurzaam mobiliteitsplan. Een vlotte en veilige bereikbaarheid garanderen is één van de topprioriteiten van Uplace. Volgende maatregelen worden voorzien in de omgeving:
Uplace_Mobiliteitlow

Uplace investeert 20 miljoen euro in mobiliteit

Alle nodige mobiliteitsmaatregelen die specifiek getroffen worden voor de ontsluiting van Uplace, zullen volledig betaald worden door Uplace zelf. Concreet betekent dit dat we minstens 15,3 miljoen euro investeren voor de aanleg van een brug en tunnel over en onder de Woluwelaan, een fietserstunnel en wandelpaden. Daarbovenop hebben we een akkoord met De Lijn dat we jaarlijks 500.000 euro zullen betalen voor de hoogfrequente buslijn die oa. Uplace zal bedienen. Deze bijdrage ondersteunt de inspanningen die de Vlaamse overheid en de gemeente Machelen momenteel zélf leveren om de mobiliteit in de Vlaamse noordrand te verbeteren. Bij de opening van Uplace zal het masterplan volledig uitgevoerd zijn.
Woluwelaan-fietserslow-660x330

De werken op een rijtje

De werken voor de ontsluiting van de reconversiezone zijn reeds van start gegaan. In een eerste fase wordt de op- en afrit van de ring ter hoogte van de E19 in gebruik genomen. Het gaat om de basis van een klaverblad dat reeds lange tijd werd aangelegd, maar nooit in gebruik is genomen. Op dit moment wordt het klaverblad helemaal afgewerkt zodat het de Ring, de E19 en de Woluwelaan perfect kan verbinden. In een tweede fase wordt de Woluwelaan heraangelegd. Om een vlotte doorstroming te garanderen, moet de capaciteit namelijk verhoogd worden. Daarvoor ondergaat de Woluwelaan een grondige facelift en wordt het een echte groene parkweg. Via een tunnel en een brug wordt het doorgaand verkeer dan op de Woluwelaan gescheiden van het verkeer dat van en naar Uplace zal rijden. Deze aanpassingen – gecombineerd met een uitbreiding van het openbaar vervoersnetwerk – moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid van en leefbaarheid voor de hele regio. Meer informatie over de verschillende werfzones en een overzicht van de stand van zaken is te vinden op de website van WerkenWoluwelaan.
613-vis-20121308-standpunt-06
Om nog beter inzicht te krijgen in hoe de burger denkt over de mobiliteit in de omgeving, trokken we de straat op om de buurtbewoners hierover te bevragen. We bundelden de meest voorkomende vragen en legden ze voor aan Dirk De Wulf, eerste schepen van Machelen bevoegd voor mobiliteit en dus expert én ervaringsdeskundige.  Lees hier de prangende vragen van de buurtbewoners