Volop voor een duurzaam en groen project voor de hele buurt

Met ons project willen we de motor zijn om de verlaten en vervuilde industriële site te doen heropleven. Niet alleen op vlak van economische vooruitgang, maar ook door een ontmoetingsplek te zijn voor de mensen in de buurt. Om dit te realiseren, moeten we uiteraard ook verantwoord omgaan met het milieu. We willen niet alleen de impact van onze activiteiten zo minimaal mogelijk houden om het milieu te beschermen, maar we willen ook meer groen en een duurzamere omgeving. Bij Uplace zullen bezoekers kunnen samenkomen op het open centrale plein of uitrusten op het ruime groendak.

 

Een greep uit de ecologische inspanningen van Uplace:

VAN GRIJS NAAR GROEN

industrie2Uplace saneerde 11 hectare grond naast het viaduct van Vilvoorde en brengt op die manier weer leven in de verloederde buurt. In totaal werd 12.260 ton grond gesaneerd. De Kanaalzone Vilvoorde-Machelen werd lange tijd gekenmerkt door leegstand en vervuiling na het vertrek van fabrieken zoals Renault, Franki en Bonna Sabla. Tientallen jaren na de teloorgang van de oude industrie, krijgt de Noordrand weer zuurstof met dit doordacht maatschappelijk project.

DE HOOGST MOGELIJKE ECOLOGISCHE NORM

Wij delen de bezorgdheid voor mens en milieu. Daarom doen we alles wat mogelijk is om de impact van onze activiteiten zo minimaal mogelijk te houden en zo het milieu te beschermen. En dus streeft Uplace ernaar om een zero-emissie project te zijn. We zetten in op de zeer ambitieuze BREEAM certificering (Building Research Establishment Environmental Assessment Method), een groene standaard voor bouwprojecten. Alle facetten van Uplace moeten aan de hoogst mogelijke norm voldoen om dit kwaliteitslabel te halen: de inpassing van de gebouwen, de gebruikte materialen, de voorziene energiebesparende maatregelen, de recyclage van grondstoffen, enzovoort. Hier zullen we zowel tijdens de bouwfase als tijdens de uitbating van het project over waken .