Steun voor de gemeenschap

Steun voor de gemeenschap

buur

Uplace als goede buur

Uplace is een maatschappelijk reconversieproject, dat deel wil uitmaken van de lokale gemeenschap. Daarom organiseren we regelmatig buurtvergaderingen, overlegmomenten met de gemeentebesturen en workshops voor de middenstand. Zo houden we de vinger aan de pols van wat leeft en kunnen we meedenken over lokale noden. De afgelopen jaren bouwden we zo een structurele samenwerking uit met de volgende organisaties: