Uplace in symbiose met andere vormen van winkelen

Uplace in symbiose met andere vormen van winkelen

shutterstock_126318380

De invloed van Uplace op omliggende winkelcentra is al geruime tijd onderwerp van het publiek debat. Uplace wilde een objectieve stem laten horen in deze discussie en deed hiertoe een beroep op drie externe onderzoeksbureaus – RetailSonar, Cushman & Wakefield en Wes Research & Strategy. Het doel: welke gevolgen de komst van Uplace heeft op omringende winkelgebieden. De drie onderzoeksbureaus baseerden zich hiervoor op de meest recente cijfers van het Federaal Planbureau en het Rijksregister.

De impact van Uplace werd in het verleden al onderzocht, maar de voorgaande onderzoeken hielden geen rekening met twee belangrijke factoren, namelijk de bevolkingstoename en de reële groei in consumentenbestedingen per inwoner. Deze twee belangrijke dynamische componenten tonen aan dat er een groeiend potentieel aan klanten en marktruimte is. Ook het onderscheidend karakter van Uplace, namelijk de combinatie van winkelen en ontspannen, ten opzichte van traditionele shoppingcenters werd onderzocht. Hieronder vermelden we de voornaamste bevindingen.

Quasi alle winkelgebieden rond Uplace gaan erop vooruit

Het onderzoek over de impact van Uplace brengt de bevolkingstoename en de reële groei in consumentenbestedingen per inwoner in rekening. Zo kent de regio Brussel en Brabant (het directe afzetgebied van Uplace) tussen 2000 en 2030 een belangrijke bevolkingsgroei, met een verwachte 600.000 extra inwoners.

Pascal Steeland, beleidsverantwoordelijke detailhaPascal_lowndel bij wes research & strategy legt uit: “De voorspelde bevolkingsgroei in de regio Brabant – Brussel (Vlaams-Brabant & Waals-Brabant) zorgt elke drie jaar voor een extra winkelpotentieel gelijk aan het centrale winkelgebied van een middelgrote centrumstad (bijvoorbeeld Kortrijk of Mechelen). Het is in deze marktruimte dat Uplace zich situeert.

Daarnaast toont de studie een stijging van de reële consumentenbesteding per inwoner van 7,2% over 10 jaar. Daardoor zullen de meeste winkelgebieden in de omgeving ook met de komst van Uplace in 2018 (het voorziene jaar van opening) meer omzet generen ten opzichte van 2013. Zowel kleinere gemeentes in de directe omgeving zoals Grimbergen (+2,55%), Meise (+6,00%), Zaventem (+5,73%) als grotere centrumsteden zoals Aalst (+ 4,4%) of Leuven (+0,59%) gaan er op vooruit. Vijf jaar na de voorziene opening (in 2023) tekenen quasi alle winkelgebieden een nog grotere omzetstijging op: kleinere gemeentes zoals Grimbergen (+8,13%), Meise (+12,64%), Zaventem (+12%), grotere steden zoals Aalst (+10,81%), Leuven (+5,94%) of Mechelen (+3,67%).

30% van de bezoekers van Uplace komen van traditionele shoppingcenters

De nieuwe studie houdt voor het eerst rekening met de combinatie van winkelen en ontspanning bij Uplace. 34% van het aanbod bij Uplace bestaat uit ontspanningsmogelijkheden, zoals een theater, cinema, wellness, speeltuin, … Met deze combinatie is Uplace een innovatieve vrijetijdsbestemming, die zich onderscheidt van traditionele shoppingcenters. Volgens het onderzoek blijkt dan ook dat 30% van de bezoekers van Uplace bezoekers zijn die voorheen gingen winkelen in klassieke winkelcentra, zoals o.a. Woluwe Shopping Center, City 2 en Westland Shopping Center.

Combinatie van winkelen en ontspanning zorgt voor groter afzetgebied en ander soort bezoekers

Uplace dient door zijn aanbod aanzien te worden als een vrijetijdsbestemming: voor bezoekers van Uplace is ontspannen en verkennen belangrijker dan doelgericht winkelen. Dit heeft een belangrijke impact op hun gedrag, want bezoekers gaan minder routinematig op zoek naar ontspanning. Daarnaast is drukte, betalend parkeren en reistijd een rem op het aantal keren een ontspanningsbestemming wordt bezocht. Bezoekers zullen van verder komen, waardoor er meer geografische spreiding is. Maar het ruime aanbod zorgt er ook voor dat bezoekers minder vaak komen, want de drempel is groter dan bij andere vormen van winkelen zoals baanwinkels en winkels in de stad. Bezoekers zullen wel meer tijd spenderen en denken aan Uplace voor een daguitstap met het ganse gezin in het weekend. Daardoor is de impact op de nabije winkelgebieden lager dan bij een traditioneel winkelcentrum.

Koopvlucht van Vlaanderen naar Brussel wordt mede dankzij Uplace met 30% teruggewonnen

Vandaag is er een grote koopvlucht vanuit Vlaanderen richting Brussel. Voor Vlaams-Brabant alleen al gaat het over 640 miljoen euro op jaarbasis. 63,7% van alle shoppers die hun bestedingen zullen doen in Uplace, deden dat voorheen in het Brussels Gewest. De resultaten uit de studie tonen aan dat Uplace een positief alternatief is voor de Vlaamse consument die nu in Brussel gaat winkelen en het evenwicht terug brengt. Uplace zal immers de koopvlucht naar Brussel met één derde terugdringen.

Nieuwstraat

Conclusie:

Consumenten prefereren een combinatie van winkelstraten in steden, shoppingcentra, e-commerce én baanwinkels.

Verschillende winkelkanalen bieden een antwoord op verschillende winkelbehoeften. Het gros van de dagelijkse inkopen zal nog steeds in de dorpskern gebeuren, ook na de komst van Uplace. Uplace profileert zich als daguitstap, en concurreert hierdoor vooral met bestaande shoppingcentra en alternatieve daguitstappen, zoals pretparken, de Ardennen, de Zoo, … Je vindt in Uplace dan ook een compleet ander soort winkel terug dan in de binnenstad of in de baanwinkel. Je verse kabeljauw ga je niet kopen in Uplace, maar bij je gekende vishandelaar in de binnenstad. Persoonlijk contact en service blijven hier de troeven bij uitstek. Wie doelgericht en functioneel wil winkelen doet dit doorgaans online of in baanwinkels. Voor zij die op zoek zijn naar een totaalbeleving binnen een innovatief concept is er Uplace. Deze verschillende kanalen leven in perfecte harmonie naast elkaar en zorgen er dan ook voor dat de noden van de consument zo efficiënt mogelijk vervuld worden.

Meer info over de studie kan je aanvragen via letstalk@uplace.eu