Uplace biedt nieuwe kansen aan een verlaten industriële site

Uplace biedt nieuwe kansen aan een verlaten industriële site

GRAFIITI2

Je vindt hier enkele impressies weer van de Uplace site en de buurt er omheen.

Woorden als verloederd, verwaarloosd, triestig, grauw en grijs schieten te binnen als je hier rond rijdt.

Hoe is het zover gekomen? Een beetje geschiedenis…

Ooit was het anders, hier onder de brug van Vilvoorde. Na de Tweede Wereldoorlog groeide deze buurt uit tot een bloeiende industriële regio met heel wat economische activiteit. Uitstekend gelegen in het hart van België met onmiddellijke toegang tot het kanaal Brussel-Willebroek, aan een kruispunt van heel wat belangrijke autowegen en spoorwegen, en op letterlijk ettelijke minuten van de nationale luchthaven in Zaventem. Op deze gronden waren bedrijven als Franki, BonnaSabla en Ca Va Seul gehuisvest. Maar door de evoluties in de economie trokken deze bedrijven één voor één weg.

gebouw-

 

In 1997 trof een waar drama de streek. Van de ene op de andere dag sloot de fabriek van Renault Vilvoorde haar deuren en plots stonden 3000 werknemers op straat. Het sociale kerkhof was niet te overzien.

Enkele jaren later in 2001, na de aanslagen van 11 september, trof een nieuw sociaal drama de streek. Onze nationale luchtvaartmaatschappij SABENA ging failliet. Wederom heel wat tewerkstelling in de streek die verloren ging. Nog enkele jaren later, in 2004, besloot een andere grote werkgever in de buurt, DHL, te verhuizen naar Leipzig. Vele werknemers bleven zonder job achter in deze streek.

De Vlaamse Overheid bleef niet bij de pakken zitten en besliste van een belangrijk economisch investeringsprogramma op poten te zetten – genaamd START –STrategisch Actieplan voor de Reconversie en de Tewerkstelling in de luchthavenregio – (vergelijkbaar met het SALK – Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat na de sluiting van Ford Genk). Dit moest de regio weer een toekomst geven. Het initiatief was gericht op het creëren van nieuwe activiteiten en nieuwe tewerkstelling, op verbetering van de mobiliteit, op de uitbouw van de luchthaven én op verbetering van de leefomgeving.

gebouwen

Beauty contest, Brownfield, Uplace

Oorspronkelijk zou men ook bestaande groene zones aanboren om nieuwe economische activiteit op te genereren, maar na zwaar protest bleek men te beseffen dat er heel wat vervuilde en verwaarloosde industriële sites lagen te wachten op nieuwe activiteiten. Zo ook de gronden van Uplace. Daarop ontstond het fameuze Brownfielddecreet in 2007.

GRAFIITI

 

In 2006 organiseerde de Vlaamse Overheid een beauty contestm.b.t. tot de herontwikkeling van de Uplace site. Uplace kwam als beste en meest innoverende project uit de wedstrijd. Daarop zette de Vlaamse Regering en Uplace onderhandelingen aan voor een brownfieldconvenant. In 2009 werd deze brownfieldconvenant officieel afgesloten tussen de Vlaamse Regering en Uplace. Deze werd ondertussen in februari 2015 voor de derde maal bevestigd. Dit betekent dat alle Vlaamse partijen (buiten Groen en Vlaams Belang) het project mee ondersteunden.

INDUSTRIE

De reconversiezone Vilvoorde-Machelen = strategisch belangrijk voor Vlaanderen

De Vlaamse Regering legde vast binnen START dat dereconversiezone Vilvoorde –Machelenvan strategisch belang was. Dit is een gebied van wel 258ha groot (zie kaart). Uplace ligt ook in deze zone en telt 11ha. Uplace maakt dus maar 4,3% uit van de volledige reconversiezone. In deze reconversiezone ligt ook het ziekenhuis van Vilvoorde, een grote nieuwe woonzone, KMO-zones, bedrijventerreinen, en plaats voor bijkomende retail en detailhandel (op de oude Renaultsite).

kaartje

Helaas, meer dan 15 jaar na de sluiting van Renault en meer dan 10 jaar na het begin van het START-programma, is in deze zone bijna nog niets gerealiseerd. De werkloosheid is torenhoog. De regio Vilvoorde-Machelen telde in februari 2015  18.172 werklozen. Uplace kan en zal hierop een antwoord bieden. Lees er alles over in onze rubriek jobs jobsjobs (link naar jobs jobs jobs)

Wil je meer weten over de geschiedenis van Machelen en omstreken, surf dan naar www.machala.be

 

industrie2