Werken gestart voor een vlotter en veilig verkeer

Werken gestart voor een vlotter en veilig verkeer

Woluwelaan fietsers(low)

De werken voor een betere ontsluiting van de buurt en de hele reconversiezone zijn reeds van start gegaan. In een eerste fase wordt een nieuwe afrit van de ring in gebruik genomen, voor een vlotter verkeer in de omgeving. Rond de Woluwelaan in Machelen zullen de komende jaren heel wat werken worden uitgevoerd. Om de hinder te beperken en de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen, worden de werken gecoördineerd door het platform ‘Werken Woluwelaan’.

Het platform informeert bewoners, ondernemers en andere betrokkenen. ‘Werken Woluwelaan’ is een samenwerkingsverband tussen AWV, Eandis, Uplace, FARYS, Regie der Gebouwen en de gemeente Machelen. Voor meer informatie over de stand van zaken van de werken, raadpleeg www.werkenwoluwelaan.be.

En wat met de werken specifiek voor Uplace? Op 17 juli 2015 keurde de Vlaamse Regering het realisatieconvenant mobiliteit goed, dat werd afgesloten tussen het Vlaams Gewest, De Lijn, de Gemeente Machelen en Uplace. In het convenant worden concrete afspraken gemaakt omtrent de mobiliteitsmaatregelen die specifiek betrekking hebben op Uplace. Al deze maatregelen die getroffen worden voor de ontsluiting van het project, zullen volledig betaalt worden door Uplace. Concreet investeert Uplace in totaal 15,3 miljoen euro voor de aanleg van een brug en tunnel over en onder de Woluwelaan, een fietserstunnel en wandelpaden.

Daarbovenop heeft Uplace een akkoord met VVM De Lijn dat het tot vier jaar na de opening van het project jaarlijks 500.000 euro zal betalen voor de buslijn die oa. Uplace zal bedienen. Het totale bedrag van 15,3 miljoen euro is een raming. Als de werkelijke kostprijs nog hoger zou liggen, zal Uplace dan ook meer betalen.

Uplace_Mobiliteitlowjpg

Uplace maakt zich klaar

Uplace zit ondertussen natuurlijk niet stil! Er werd de afgelopen jaren al sterk geïnvesteerd om van het braakliggend terrein een bruisende ontmoetingsplaats voor iedereen te maken. De leegstaande fabrieksgebouwen op het terrein werden afgebroken en de grond werd reeds gesaneerd en opgeruimd. Om de buurt veilig en proper te houden, zal Uplace in de eerstvolgende maanden ook de twee leegstaande huizen en het pand van DK Rental op het terrein afbreken. Uplace wil namelijk vandaag al een goede buur zijn in de omgeving.