top of page

Uplace breidt onderzoek Broeksite uit

Bijgewerkt op: 10 feb. 2020

Voor het project ‘Broeksite’, zoals conceptueel ontwikkeld door professor Alexander D’Hooghe in zijn visie voor een stedelijke omslag in de Vlaamse Kanaalzone, zal Uplace bijkomend onderzoek laten uitvoeren. Dit onderzoek moet de haalbaarheid van het voorliggende project verder in kaart brengen.


De toekomstige ontwikkeling op het terrein van Uplace in Machelen kadert in het Masterplan van de Reconversiezone in Machelen en Vilvoorde. Het overleg met de betrokken bestuursorganen en grondeigenaars verloopt constructief, Uplace wenst dan ook alle betrokken partijen te danken voor hun gedrevenheid om vooruitgang te boeken in de noodzakelijke reconversie van de voormalige industriezone.


Voor het terrein van Uplace wordt voor de concrete invulling van de Broeksite gewerkt binnen de contouren van het brownfieldconvenant, een absolute voorwaarde voor de voortzetting van dit project. De studie naar de financieel-economische haalbaarheid van het project loopt nog steeds en wordt bijgestuurd in functie van het bovengenoemd overleg.


Om de studie naar het project op de Broeksite te vervolledigen, zal Uplace vooraf ook de milieueffecten in kaart laten brengen. Daarvoor wordt een project-MER aangemeld bij de dienst Omgeving van de Vlaamse Overheid. De project-MER bestudeert de mogelijke effecten van het project Broeksite op onder meer de mobiliteit, de lucht- en waterkwaliteit en de biodiversiteit.


Alexander D’Hooghe als architect


Na constructief overleg met alle stakeholders in het voorbije jaar stelt projectontwikkelaar Uplace Alexander D’Hooghe en zijn team van ORG (Organization for Permanent Modernity) aan als architect van de Broeksite. Deze aanstelling beantwoordt aan de uitdrukkelijke wens van de betrokken stakeholders om Alexander D’Hooghe aan boord te houden in de verdere ontwikkeling van de Broeksite. Op die manier zal zijn visie en het draagvlak m.b.t. de site bewaakt worden.

Comments


bottom of page