top of page

Vergunning voor BROEKLIN


24/03/2021 - Projectontwikkelaar Uplace reageert tevreden op de toekenning van een omgevingsvergunning aan de innovatieve, circulaire werkwinkelwijk BROEKLIN in Machelen. De Vlaamse regering geeft met haar beslissing een positief signaal voor de noodzakelijke reconversie van het voormalige industriegebied in de Noordrand. De vergunning is het resultaat van 2 jaar intensief overleg met alle stakeholders. Er werd maximaal rekening gehouden met de belangen en bezorgdheden van alle betrokkenen. Het trendsettend project zal een nieuwe ecologische standaard voor Vlaanderen zetten, een uitdaging die investeerder Uplace als innovator graag aangaat.


“We zijn uiteraard tevreden met de vergunning” reageert Uplace-CEO Jan Van Lancker. “De Vlaamse regering steunt hiermee ons sociaaleconomisch project dat een hoge standaard legt op vlak van ecologie en duurzaamheid.” Met haar beslissing geeft de Vlaamse regering een positief signaal aan de hele regio die zwaar te lijden heeft onder de stilstand van de afgelopen decennia, onder meer door het tekort aan jobs en het gebrek aan investeringen in een kwalitatieve leefomgeving. "Broeklin zal de broodnodige reconversie voor de hele regio op gang kunnen trekken vanuit een breed maatschappelijk draagvlak. Zowel VOKA, UNIZO, Bond Beter Leefmilieu als verschillende actoren uit de culturele sector (Brussels Philharmonic), sociale non-profit (A Seat At The Table) en academische wereld (VUB) zetten hun schouders onder BROEKLIN. Net als de gemeente Machelen, de provincie Vlaams-Brabant en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij POM.”


Geen compromis maar sterker project

Projectontwikkelaar Uplace werkt al vijftien jaar aan een nieuwe invulling van de voormalige industriezone in Machelen. “Na een juridische strijd trokken we de stekker uit het voormalige project Uplace” blikt Van Lancker terug. “Onder leiding van professor Alexander D’Hooghe zijn we sinds 2018 in gesprek met alle belanghebbenden, op zoek naar een oplossing voor de regio. Die werd gevonden in het project BROEKLIN.” De voorbije maanden werden de plannen op verschillende punten gewijzigd, onder meer op vraag van Vilvoorde en Leuven. “Het intense overleg leidt nu tot een evenwichtige omgevingsvergunning” zegt Van Lancker. “De voorwaarden in de vergunning zijn een vertaling van ieders belang en bezorgdheid. Het resultaat is geen flauw compromis, maar een project dat dankzij het overleg net veel sterker geworden is.”

Jan Van Lancker, CEO Uplace
CEO Jan Van Lancker: "Broeklin is geen flauw compromis, het overleg maakte het project net sterker."

Nieuwe ecologische standaard


BROEKLIN krijgt waardering vanuit de maatschappij en betrokken overheden, omdat het vanwege zijn vooruitstrevend karakter beantwoordt aan de ambities van Vlaanderen inzake circulariteit en duurzaamheid. “We gaan een nieuwe ecologische standaard zetten. We investeren 500 miljoen euro in de switch van een lineaire naar circulaire economie, en dat op grote schaal. Onze hallen trekken we op volgens de laatste nieuwe technieken uit de circulaire bouw. We weren alle fossiele brandstoffen , plaatsen 5 hectare zonnepanelen en gaan voor een duurzaam waterbeleid.” Broeklin zet ook sterk in op het gebruik van milieuvriendelijke vervoersmodi, onder meer door 3000 veilige fietsenstallingen te voorzien. Een eigen investering in een hoogfrequente pendelbus zal in combinatie met de ringtrambus het station van Vilvoorde en BROEKLIN om de 3,5 minuten met elkaar verbinden. “Dit is een zeer innovatief en gedurfd project. Een enorme uitdaging, die we als innovator met veel goesting en vertrouwen aangaan.”
Comments


bottom of page